Het Europees Parlement geeft groen licht voor de finale onderhandelingen over een nieuwe Europese richtlijn die oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen moet aanpakken. Het voorstel van het Parlement bevat een uitgebreide lijst met verboden oneerlijke handelspraktijken én voorziet in minimumregels over de handhaving ervan, boetes inbegrepen.

BOEREN EERSTE SLACHTOFFER VAN PRIJZENOORLOG

Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Landbouwcommissie in het Europees Parlement, licht toe:

“De zwakke positie van de landbouwer in de voedselvoorzieningsketen is een oud zeer. Het zijn de andere spelers op de markt, zoals de supermarkten, die de markt controleren. Boeren zijn vaak het eerste en voornaamste slachtoffer van de prijzenoorlog tussen hun afnemers. De eerste verdienste van deze Richtlijn is dat er nog eens duidelijk wordt opgesomd wat echt niet door de beugel kan: laattijdige betalingen, laattijdig annuleren, eenzijdige wijzigen van voorwaarden... Het belangrijkste is echter de handhaving ervan. Teveel staat de boer met de rug tegen de muur omdat hij gewoon niet durft reageren uit vrees voor de macht van de afnemer.”

LAAGDREMPELIG EN ANONIEM KLACHT INDIENEN

Concreet voorziet de tekst in een nationale handhavingsautoriteit waarbij de landbouwer op een laagdrempelige manier, anoniem een klacht kan indienen. Vooraleer de effectieve klachtenprocedure wordt opgestart krijgen partijen gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid om te bemiddelen. Een faire tussenstap waar ik in de commissie sterk op heb gehamerd.

BOETES EN PUBLICATIE VAN BESLUITEN

Indien de klacht gegrond is krijgt de autoriteit de bevoegdheid om effectief boetes op de leggen. Maar daarbij stopt het niet. De besluiten zullen openlijk worden gepubliceerd. Deze kans op imagoschade is volgens mij een veel effectievere manier om dergelijke kwalijke praktijen uit de wereld te helpen. Publiek imago is van kapitaal belang en bedrijven zullen nu wel twee keer nadenken vooraleer ze de landbouwer nog maar eens als speelbal gebruiken in een concurrentiespel dat het zijne niet is.