De nieuwe dakserre “Agrotopia”, op de kistenloods van REO Veiling in Roeselare , wordt een unieke proeflocatie waar stakeholders elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken.  Daarvoor zal Inagro de ontwikkeling van innovatieve technieken voor stadslandbouw de komende jaren stimuleren in het EFRO GTI-project “Crop on top”.

Agrotopia, zo zal de dakserre heten bovenop de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. Ugent, Inagro en de REO Veiling lanceren er een leerstoel voor stadstuinbouw. Deze serre zal een blikvanger zijn langs de Grote Ring.

Agrotopia verwijst naar het bekende boek Utopia van Thomas More, maar ook naar top als in toponderzoek en onderzoek in de hoogte, en naar het West-Vlaamse woord ‘toope’, wat staat voor samen”, zegt afgevaardigd bestuurder van Inagro Mia Demeulemeester. "Inagro blijft investeren in de serre op de eigen site in Beitem. Daar zal de focus eerder liggen op basisonderzoek in grondteelt, diversificatie en voorbereidend onderzoek voor de dakserre".


Co-creatie voor innovatie

In Vlaanderen liggen kansen om het gebruik van ruimte, energie en hulpstoffen voor plantaardige productie te verminderen. Daarvoor moeten stappen gezet worden naar hoogtechnologische urban farming, die inzet op meervoudig ruimtegebruik en efficiënt gebruik van energie en andere hulpstoffen. Dat vraagt integratie van nieuwe functies en sectoren in de tuinbouwsector.
 
Via een multistakeholder-aanpak wil Inagro die integratie ondersteunen. In het project “Crop on top” brengt het onderzoekscentrum technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samen om innovatieve urbanfarming-technologieën te ontwikkelen in Vlaanderen. In de inspirerende onderzoeksomgeving van de nieuwe dakserre op de kistenloods van REO Veiling zal een aanbod tot stand komen dat de glas- en stadstuinbouwsector wereldwijd kan benutten.
 
 

Agrotopia, living lab voor onderzoeksprojecten
 

De dakserre is een voorbeeld van integratie op vlak van grondstoffen en ruimtegebruik en vormt zo de ideale omgeving voor de uitbouw van innovaties. Zo komt het gebouw op 8000 m2 dakoppervlak van een loods en zal het warmte krijgen van de WKK van REO Veiling en de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM.
 
De dakserre zal voorzien zijn van alle faciliteiten voor de ontwikkeling van nieuwe urbanfarming-technologieën. Er komt overal diffuus glas, behalve aan de gevel van de inkomhal en gevelserre. Binnenin is zo’n 6000 m2gereserveerd voor tien teeltcompartimenten voor onderzoek naar en demonstratie van de teelt van bladgewassen en vruchtgroenten. Alle teelt zal grondloos gebeuren, onder de vorm van substraatteelt, teelt in goten en teelt op drijvers.
 
Verschillende compartimenten worden voorzien van kunstmatige belichting. Een lichtdicht schermdoek zal lichthinder voorkomen. Verticale teelt komt aan bod in een afgesloten compartiment voor meerlagenteelt onder kunstmatige belichting en in de gevelserre van twaalf meter hoogte langs de ring van Roeselare.
 
Naast onderzoek en ontwikkeling zal ook demonstratie een belangrijke functie zijn van de dakserre. Daarvoor kunnen toeleveringsbedrijven terecht in de teeltafdelingen en in een etalageruimte waar ze hun innovaties kunnen tentoonstellen.
 
Architectuur en serretechniek gaan hand in hand

De dakserre werd geselecteerd als “Pilootproject Productief Landschap”, omdat ze vernieuwende agrarische bedrijfsvoering combineert met een kwalitatieve meerwaarde voor landschap en samenleving. Via een ontwerpwedstrijd in het pilootproject kwam de architecturale insteek tot stand. Het team onder leiding van META architectuurbureau en Van Bergen Kolpa Architecten overtuigde met een sterk ontwerp waarbij architectuur en serretechniek hand in hand gaan. Het team neemt de concretisering en uitwerking van het project tot en met de begeleiding van de bouwwerken op zich.
 
 
Met de publicatie van de bestekken is de dakserre intussen opnieuw een stap dichter bij de realisatie. De start van de bouwwerken is voorzien voor februari 2018. De serre zal operationeel zijn de eerste helft van 2019.
 
  
 
Agrotopia wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), REO Veiling en Europa.
 
Het Europees project “Crop on top” werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen-programma. (GTI: Geïntegreerde Territoriale Investeringen, waarmee een specifiek Europees budget wordt toegekend aan een specifiek gebied ter uitvoering van een specifieke strategie, i.c. West Deal, het economisch transformatieplan van de Provincie West-Vlaanderen.) Inagro ontvangt voor dit totale project 675.000 euro Europese steun via het EFRO Vlaanderen-programma.
 
Het ontwerpteam bestaat uit META Architectuurbureau (Antwerpen), Van Bergen Kolpa Architecten (Rotterdam), Smiemans, Tractebel Engineering (Technum), Wageningen UR Glastuinbouw.
  • Landbouw
  • Duurzaamheid