In december 2016 wordt een nieuwe bewegwijzering vanaf de E403 naar de bedrijvenzones gelanceerd. Het wordt één uniform systeem waarmee de eenvoudigste route richting bedrijven en bedrijventerreinen aangeduid wordt.

De stads- en gemeentebesturen van Roeselare, Izegem, Ardooie en Hooglede werken hiervoor samen met de intercommunale WVI en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Drie afritten, drie zones

Concreet worden de bedrijvenzones van Roeselare, Izegem, Ardooie en Hooglede gelinkt aan een specifieke afrit van de E403-snelweg. Vanaf de afrit krijgen de bedrijvenzones duidelijke wegwijzers met hun specifieke zonenummer.

Elke bedrijvenzone bestaat dan weer uit meerdere straatsegmenten. Elk segment krijgt een code: een logische combinatie van een letter en oplopende cijfers, ondersteund door een specifieke kleur. Bedrijven kunnen nagaan in welk straatsegment hun bedrijf ligt op www.bisy.be.

De benaming van sommige bedrijvenzones werd ook vereenvoudigd. Het overzicht hiervan vind je op www.roeselare.be/ondernemers. Of onderaan deze pagina.

Duidelijkere bewegwijzering

Op verschillende kruispunten is er een wildgroei aan wegwijzers en verkeersborden. Bovendien zijn veel buitenlandse chauffeurs en leveranciers het Nederlands niet machtig en zijn de borden bijgevolg onbruikbaar. Het nieuwe bewegwijzeringssysteem is universeel en toont vlot de weg vanaf de afrit tot aan de eindbestemming. De oude bewegwijzeringsborden verdwijnen.


Klik op het kaartje hierboven om het vergroot te bekijken

Hulp bij communicatie

De nieuwe codes zijn voor leveranciers en vrachtwagenchauffeurs, meer nog dan het adres, een belangrijk gegeven om hun bestemming te bereiken. Het is nu aan de bedrijven om de info over de nieuwe bewegwijzering én het belang van de nieuwe code voor de bedrijven te verspreiden aan hun klanten. Daarom maakte stad Roeselare kant en klare communicatie op die firma’s kunnen helpen om het nieuwe systeem bekend te maken.

Meer info vinden bedrijven op www.roeselare.be/ondernemers.

De benamingen van de bedrijventerreinen werden indien nodig vereenvoudigd. Op volgende lijst kan je zien of de benaming van jouw bedrijventerrein gewijzigd werd en naar welke zone je in de toekomst zal moeten verwijzen:

Voorheen

Afritnummer

Zonenummer

Nieuwe naam

 
 

Nieuwe Abele (Accent Business Park)

E403 – 6

Z1

Nieuwe Abele Noord

 

Nieuwe Abele

E403 – 6

Z2

Nieuwe Abele Zuid

 

Soliver

E403 – 6

Z3

Groene Herder

 

Kleiputten

E403 – 6

Z4

Kleiputten

 

Hof Ter Weze

E403 – 6

Z5

Hof Ter Weze

 

Hoge Barriere

E403 – 6

Z6

Hoge Barriere

 

/

E403 – 6

Z7

Meiboom

 

/

E403 – 6

Z8

Ovenhoek

 

Abraham Hansstraat

E403 – 6

Z9

Abraham Hans

 

REO Veiling

E403 – 6

Z10

Veiling

 
         

Haven + Lekkens

E403 - 7

Z1

Haven

 
         

Kruisboommolen-Oost

E403 - 8

Z1

Beveren-Kruisboommolen

 

Kruisboomolen-west + Roelensbeek

E403 - 8

Z3

Beveren-Krommebeek

 

Jonckheere

E403 - 8

Z4

Beveren-Smisse

 

Beveren-Noord

E403 - 8

Z5

Beveren-Onledebeek

 

Liebeekstraat (Wijnendale RO)

E403 - 8

Z6

Beveren-Wijnendale