Het nieuwe wijkhuis/buurtcentrum voor Beveren wordt niet gerealiseerd op de site van het parochiaal centrum ’t Lokaal langs de Izegemseaardeweg 26,maar langs de overkant van de straat, op nummer 30. Hiervoor moet de polyvalente zaal, waar ook de Beverse afdeling van ARhus gevestigd, gesloopt worden.

De polyvalente zaal met bib gaat tegen de vlakte voor een nieuw wijkhuis.

Het stadsbestuur startte in september al een participatietraject op omtrent de bouw van een nieuw wijkhuis/buurthuis in Beveren. Toen was er nog sprake dat die nieuwbouw gerealiseerd zou worden op de site van ’t Lokaal. Maar tijdens de gemeenteraadszitting bleek dat het stadsbestuur nu een andere piste bewandelt. “We gaan voor de Izegemseaardeweg 30, een goeie locatie en verstrengeld met het Beverse culturele leven”, aldus schepen van patrimonium Nathalie Muylle (CD&V). “Op vandaag is het terrein eigendom van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing en de vzw Katholieke Volkswerken heeft een erfpacht van 50 jaar. In 1984 bouwden zij er een polyvalente zaal met bar die ook dienst doet als huisvesting voor de lokale afdeling van kenniscentrum ARhus. Het gebouw is vrij recent, maar thermisch en technisch niet meer in orde. We voerden gesprekken met de kerkfabriek en de vzw om de erfpacht stop te zetten en een nieuwe erfpacht aan de stad te verstrekken. Zo kunnen we het bestaande gebouw slopen en een hedendaags wijkhuis realiseren. Dat zal mogelijks uitgebaat worden dor de vzw Katholieke Volkswerken.”

“Via het participatietraject en de bevraging van scholen, jeugdbewegingen,… kregen we al meer dan 100 reacties binnen omtrent de invulling”, aldus de schepen. “Mensen laten weten wat ze wel en niet willen en we kregen ook heel wat creatieve ideeën binnen. We gaan met al die zaken aan de slag. De voorgelegde ontwerpen zijn zeker niet te nemen of te laten. We willen zeker een ruime polyvalente zaal met voldoende berging die modulair opgedeeld kan worden. In de loop van 2019 willen we een architect aanstellen. Nu al is zeker dat het filiaal van ARhus er wordt behouden.”

Maar wat nu met de verouderde parochiezaal ’t Lokaal langs de Izegemseaardeweg 26 dat amper nog benut wordt?

“Dat gebouw staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed”, weet schepen Muylle. “Het college vindt dat het gebouw vooral van grote waarde is langs de straatkant en het moet dan ook behouden worden. Het schip kan volgens ons een mooie nieuwe invulling krijgen, maar op vandaag hebben wij geen weet van plannen. Sowieso moeten die passen binnen de doelstellingen van de vzw Katholieke Volkswerken. De site is bestemd voor wonen maar ook gemeenschapsvoorzieningen zijn mogelijk.”

Wie z’n mening kwijt wil over het te realiseren buurthuis kan terecht op

www.buurten.roeselare.be/wijkhuis-en-buurtcentrum-beveren.

  • Wijken & buurten