CD&V keurde gisteren haar regeringsdeelname goed onder het motto "Verder bouwen aan een nieuw evenwicht om uw toekomst te verzekeren" Ook CD&V Roeselare was goed vertegenwoordigd op het congres.

Een uur voor aanvang van het congres werden verschillende infosessies georganiseerd waarin experten uit het onderhandelingsteam antwoordden op vragen van onze leden.

Aan het begin van het congres werd het federaal regeerakkoord voorgesteld en toegelicht door coformateur Kris Peeters. Daarbij werd ook de ‘Oranje Toets’ gepresenteerd, die weergeeft welke elementen uit ons verkiezingsprogramma zijn terug te vinden in het regeerakkoord. Klik hier om de brochure te raadplegen

Tijdens het daaropvolgende rondetafelgesprek werd het publiek in alle openheid toegesproken door gemandateerde sprekers en leden. 

Algemeen partijvoorzitter Wouter Beke gaf zijn slotbeschouwing over het congres. "Voor ons is het geen of-of verhaal maar een en-en verhaal, het gaat over economische groei én sociale vooruitgang.

Na een uitgebreide dialoog werd het federale regeerakkoord goedgekeurd. CD&V ziet veel kansen om via dit regeerakkoord te zorgen voor het evenwicht tussen economische groei en sociale vooruitgang. Voor ons geen sociale afbraak, ook al moeten er moeilijke maatregelen genomen worden om de toekomst van u en uw kinderen alle kansen te geven. 

Tenslotte waren er heel wat dankwoorden voor het geleverde werk van het onderhandelingsteam, coformateur Kris Peeters en algemeen partijvoorzitter Wouter Beke.  

CD&V bouwt verder aan een nieuw evenwicht, om uw toekomst en die van onze kinderen te verzekeren.

Wil je meer weten over het Federaal & Vlaams regeerakkoord?

Kom dan zeker langs op ons info- & dialoogmoment te Roeselare op maandag 3 november.
Klik hier voor meer info over deze avond

 

  

Meer informatie & infographics kan je vinden op de nationale CD&V-website: klik hier