Rumbeke kreeg een elektronische sirene die waarschuwt bij noodsituaties in bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt. De eerste test vindt plaats op donderdag 2 juli. Dat gebeurt rond 13 u. Driemaandelijks zal die sirene luid getest worden.

De sirene werd geïnstalleerd om bewoners in de omgeving van zogenaamde seveso-bedrijven, waar zich gevaarlijke stoffen bevinden, snel te waarschuwen bij problemen. Voorbeelden van dergelijke bedrij-ven zijn olieraffinaderijen- of depots, petrochemische bedrijven en opslagplaatsen van explosieve stoffen. Met brandstoffendepot G&V Unitank aan de haven is het centrum van Rumbeke de geknipte locatie voor zo'n sirene.

De sirene wordt dagelijks gecontroleerd met een stille test. Het geluid dat ze daarvoor produceren is niet waarneembaar voor het menselijke gehoor. Om de drie maanden moet de sirene ook luid getest worden en dat eerste testgeluid zal te horen zijn op donderdag 2 juli om 13 uur.

Elke eerste donderdag van elk trimester zal de sirene luid getest worden tussen 11.45 en 13.15 uur. Er zal een luide huiltoon te horen zijn, gevolgd door de gesproken boodschap 'proefsignaal.' De hele test duurt ongeveer een minuut', laat de stad weten. In België is er een netwerk van 540 sirenes die de bevolking kan waarschuwen in geval van een ongeval bij een seveso-bedrijf, zoals een brand of ontploffing.

Bij een echt gevaar zullen de huiltonen veel langer uitgestuurd worden en kan dit, indien nodig, meermaals worden herhaald. Bij een reële alarmering, blijven ramen en deuren best gesloten en bewoners blijven beter binnen. Radio en TV geven verdere informatie en aanbevelingen. Onnodig telefoneren wordt afgeraden om het telefoonnetwerk vrij te houden. Omdat binnenblijven de beste bescherming is, blijven kinderen ook beter op school waar gepaste opvang verzekerd is.In België is er een netwerk van 540 sirenes die de bevolking kan waarschuwen in geval van een ongeval bij een seveso-bedrijf: brand, ontploffing, nucleair incident, …

Naast de elektronische sirene kunnen ook andere verwittigingskanalen ingezet worden: omroepwagens van de politie, telefonische oproepen, SMS-berichten, …

Het alarmsignaal bij de trimestriële test is een gemoduleerde scherpe toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut.

Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

Meer info op www.crisiscentrum.be.