Vanaf volgend jaar zullen abonnees van Netflix en andere online video- en muziekdiensten ook op vakantie toegang hebben tot hetzelfde aanbod als thuis.

Het Europees Parlement keurde vandaag een nieuwe verordening goed die dat mogelijk maakt. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is opgetogen:

OOK VRIJ VERKEER VAN ONLINE DIENSTEN

“Deze nieuwe wetgeving is een belangrijke stap voor de eenmaking van de digitale markt en het goed functioneren van de eenheidsmarkt. Binnen de interne markt heb je vrij verkeer van goederen en diensten; ook online diensten horen daarbij. Heb je een geldig abonnement? Dan moet je ook tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland je favoriete serie kunnen bekijken. Het kan niet dat je als gebruiker voor een dienst betaalt, om die dienst dan in een ander EU-land geblokkeerd te zien. In het Europa van 2017 is dit eigenlijk ondenkbaar. Daar past Europa dus vanaf volgend jaar een mouw aan.

QUOTE TOM VANDENKENDELAERE

“Providers zullen aan de hand van een verificatiesysteem kunnen nagaan of gebruikers daadwerkelijk recht hebben op grensoverschrijdende inhoud. Zo kunnen ze hun favoriete programma’s gewoon meenemen op reis. Zonder hiervoor extra kosten te hoeven betalen of hun abonnement aan te passen.”

STAP DICHTER BIJ DE EENGEMAAKTE DIGITALE MARKT

Na de afschaffing van de roamingkosten, komt de EU met deze verordening weer een stap dichter bij de eengemaakte digitale markt. Onder de nieuwe wetgeving worden bestaande barrières opgeschort, zonder te raken aan de culturele diversiteit of de financiering van de Europese audiovisuele en cinema-industrie.