Naar aanleiding van de Dag van de Zorg vroeg CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle afgelopen zondag een aanpassing van de wettelijke taken die zorgverstrekkers mogen uitvoeren. "Het kan toch niet dat vrijwilligers en mantelzorgers wettelijk gezien meer taken mogen uitvoeren dan zorgkundigen?", zegt ze.

Zorgkundigen voeren nu heel wat taken uit die ze wettelijk gezien niet mogen doen omdat deze bedoeld zijn voor verplegend personeel, legt Muylle uit. Het gaat bijvoorbeeld om het meten van de suikerspiegel en het geven van insuline aan suikerpatiënten, de bloeddruk meten, een lavement plaatsen, oogdruppels toedienen, zuurstof geven... "Allemaal taken die ze strikt wettelijk gezien niet mogen doen, maar in de praktijk wel doen, blijkt uit een enquête van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen."

Volgens de CD&V'ster is dit enigszins logisch. "In rusthuizen is er bijvoorbeeld meer verzorgend personeel aanwezig dan verplegend personeel, en zeker 's nachts. Ook wordt zorg steeds gespecialiseerder, complexer, de beroepsprofielen worden ook steeds meer specifiek, maar tegelijk wordt de zorg chronisch, meer thuis, in woonzorgcentra en revalidatiecentra."

Muylle dringt er bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op aan om de situatie van zorgkundigen "recht te trekken". Ook de sector vraagt een aanpassing van de wettelijke taken die ze mogen doen.

Boven mogen mantelzorgers en vrijwilligers verschillende van de taken die zorgkundigen niet mogen uitvoeren, wél doen. "Zorgkundigen zijn de meest onderschatte beroepsgroep binnen de zorg, geef zorgkundigen dan ook het respect en de juridische bescherming die ze verdienen", besluit Muylle.

Wat doet een verzorgende/zorgkundige?

Een zorgkundige is specifiek opgeleid om 18 verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren. Die handelingen worden gedelegeerd door een verpleegkundige.

De zorgkundige werkt onder toezicht van een verpleegkundige en maakt deel uit van een gestructureerd team. Naast de 18 handelingen mag een zorgkundige ook de taken uit van een verzorgende doen. Die staat in voor persoonsverzorging, huishoudelijke dienstverlening, psychologische ondersteunung en algemene ondersteuning van de zorgvrager.

De zorgkundige werkt in de ouderenzorg, een ziekenhuis, de thuisverpleging of de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische verzorgingstehuizen).

"Zorgkundige" is een officiële term bij decreet van de Vlaamse regering. Een zorgkundige moet zich laten registeren bij Zorg en Gezondheid. Nadien krijgt hij een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dat visum is verplicht om te mogen werken als zorgkundige.