CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle uit Roeselare wil dat minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon vlug werk maakt van de nog niet erkende dossiers van rampenschade. In totaal gaat het over elf rampen, waaronder de Pinksterstorm van juni vorig jaar.

De federale erkenning van 11 verschillende rampen door overvloedige neerslag of rukwinden laat op zich wachten. Sommige erkenningen gaan terug tot 2013. Ook de Pinksterschade 2014, waarbij het ganse grondgebied en heel bijzonder onze provincie, werd getroffen en de federale regering een snelle erkenning heeft beloofd, is op vandaag niet erkend. ‘In Vlaanderen gaat het sneller’, zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle.

De Vlaamse regering heeft deze week na 6 maanden de overvloedige neerslag van eind juli 2014 erkend, wat volgens Muylle aantoont dat een snelle erkenning wel mogelijk is. Alle rampenschade voor de datum van 1 juli 2014 moet nog worden vergoed door de federale regering.

 ‘Duizenden dossier liggen te wachten op erkenning. Vaak gaat het over landbouwschade aan gewassen, maar ook veel particuliere schade die niet vergoed wordt door de brandverzekering. Denk maar aan de zware hagelschade tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Het is onverantwoord mensen meer dan 2 jaar te laten wachten op hun centen’, vindt Nathalie Muylle.

Na de erkenning, moeten de dossiers nog worden ingediend, gecheckt door experten en uitbetaald. Ze dringt dan ook aan bij de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, om de erkenning snel te publiceren zodat de uitbetaling misschien tot nog haalbaar is voor 2015.