Eindelijk een federale erkenning voor 5 natuurrampen in West-Vlaanderen. De eerste erkenningen gaan al terug tot begin 2013, ook de Pinksterschade van juni 2014 die het ganse land en in het bijzonder onze provincie trof werd erkend.

CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle uit Roeselare vroeg eind januari dat minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon vlug werk maakte van de nog niet erkende dossiers van rampenschade. In totaal gaat het over elf rampen, waaronder de Pinksterstorm van juni vorig jaar.(klik hier voor meer info over deze tussenkomst)

Op de ministerraad van vrijdag 3 april werden 5 natuurrampen erkend die zicht voordeden in West-Vlaanderen de voorbije jaren ten gevolge rukwind, overvloedige regenval of hagel erkend. De rampen moesten een voor een onderzocht worden. Daarnaast werd ook advies gevraagd aan het KMI vooraleer tot erkenning kon worden overgegaan.

Het gaat om de regen en rukwinden van oktober twee jaar (10 en 20 oktober 2013) geleden, de rukwinden van januari vorig jaar (25 januari 2014), en de hagel- en regenschade van het pinksterweekend vorig jaar (7-9 juni 2014).

Het dossier ingediend voor erkenning door de gemeente Wingene is nog in behandeling en zal op een komende minsiterraad goedgekeurd worden.

Door de erkenning hebben gedupeerden 3 maand dte tijd om hun dossier indienen bij de gouverneur.

Daar de rampen gebeurden voor de overdracht van competenties zullen ze dus integraal behandeld worden door de federale overheidsdiensten. Extra contractueel personeel zal dan ook moeten worden aangeworven opdat dit zo vlot mogelijk zal kunnen verlopen.