Vandaag werd in de commissie Bedrijfsleven van de Kamer het wetsvoorstel (°) van Nathalie Muylle (CD&V) en Sabien Laheye-Batheu (Open VLD) unaniem goedgekeurd, dat ervoor zorgt dat de erfgenaam in de rechte lijn die het landbouwbedrijf heeft overgenomen, ook recht heeft op de overgebleven onroerende goederen bij het overlijden van zijn ouders.

Daarmee wordt de wet aangepast aan de realiteit van vandaag (waarbij het landbouwbedrijf wordt overgenomen als de ouders nog in leven zijn) en blijft de continuïteit van het landbouwbedrijf gewaarborgd.
Vandaag is het zo dat een erflater zijn bedrijf reeds voor het overlijden heeft overgelaten aan zoon of dochter, en dus niet de eigenaar blijft van het landbouwbedrijf tot aan zijn overlijden. In dat geval blijven vaak nog onroerende goederen over die behoren tot het landbouwbedrijf van de erflater. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoevewoning of landbouwgrond die verhuurd wordt aan de zoon of dochter, die het landbouwbedrijf heeft overgenomen en ook exploiteert. Ze nemen dus niet alles in één keer over van hun ouders.

Nathalie Muylle (CD&V): ‘Landbouwers hebben vandaag sowieso al minder opvolgers. Het is dan ook goed dat we met dit goedgekeurd wetsvoorstel de opvolging vergemakkelijken en juridische disputen, die vandaag al te vaak bestaan, uit de wereld helpen.’

De zoon of de dochter is echter niet altijd kapitaalkrachtig genoeg om alles over te nemen. De onroerende goederen vallen vandaag niet onder de wet van 29 augustus 1988, die de erfregeling inzake landbouwbedrijven regelt, hoewel ze toch tot het landbouwbedrijf behoren en nodig zijn om de continuïteit van het te garanderen. Dit wetsvoorstel breidt het toepassingsgebied van deze wet uit, zodat onroerende goederen die nog niet door de zoon of dochter zijn overgenomen (eigendom zijn van de ouders) bij overlijden naar deze zoon of dochter gaan die het landbouwbedrijf heeft overgenomen.

Nathalie Muylle (CD&V): ‘Het erfrecht wordt hiermee aangepast aan de actualiteit. Vandaag stappen jonge landbouwers al veel vroeger in de sporen van hun ouders. Nu kunnen ze gerust zijn dat ze zowel de hoevewoning als de landbouwgronden zonder kopzorgen kunnen overnemen.’

 

(°) Ook Rita Gantois (N-VA) en Caroline Cassart-Mailleux (MR) ondertekenden het voorstel mee.