De federale regering heeft deze week bij de begrotingsopmaak de beslissing genomen om de fiscale gunstmaatregelen voor land- & tuinbouw met twee jaar te verlengen.  Dit stemt  volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle tevreden.  "Deze maatregel moeten de land- en tuinbouwbedrijven helpen om de gevolgen van de crisis van de vorige jaren te overwinnen en de uitdagingen van het nieuwe GLB aan te gaan.  CD&V is verheugd dat , na herhaaldelijke inspanningen, de maatregelen zijn verlengd met twee jaar". 

Volgens de wet van 7 november 2011 zou de  lagere belastingtarief voor landbouwsubsidies en de vrijstelling of belastingvermindering voor investeringssteun aflopen na inkomstenjaar 2012.  Maar door de recent besliste afbouw van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) zal de land- en tuinbouwsector nog meer dan vandaag geconfronteerd worden met een grote prijsvolatiliteit, die bijna nooit kan doorgerekend worden in zijn eindproduct.  Naast deze inhoudelijke hervorming dreigen de Belgische land- en tuinbouwers voor de komende 7 jaar daarenboven tot 800 miljoen euro aan Europese steun verliezen.

Rekening houdend met bovenstaande gegevens, en met de herhaaldelijke inspanningen die geleverd zijn door CD&V heeft de federale regering gisteren bij de begrotingsopmaak beslist om de fiscale gunstmaatregelen terug met twee jaar te verlengen.

Nathalie Muylle: “  In dit dossier zijn er veel herhaaldelijke inspanningen geleverd.  Ik ben dan ook verheugd dat de fiscale gunstmaatregelen met twee jaar verlengd worden.  Toekomstgericht land- en tuinbouwers investeren in aangepaste productieomstandigheden, en een fiscale stimulans is meer dan welkom.”

Vooral zij die investeren in hun bedrijf worden fiscaal beloond.  Zo bestaan de fiscale gunstmaatregelen inhoudelijk uit een drieluik, namelijk een verlaging van het belastingtarief van 16,5% naar 12,5% op de zoogkoeienpremies en gewone toeslagrechten, een vrijstelling van belasting op de verkregen investeringssteun in de personenbelasting en ten slotte een verlaging van de belasting op investeringssteun tot 5% in de vennootschapsbelasting.