‘Mensen worden ouder en hebben een meer gespecialiseerde zorg nodig. Een op drie 75-plussers krijgt niet de goede, aangepaste geriatrische zorg in het ziekenhuis. We moeten geriatrische zorg dan ook opnieuw aantrekkelijker op maken.’, zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle, vast lid van de commissie Volksgezondheid. Dit naar aanleiding van de oproep van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) dat waarschuwt voor een dramatisch tekort aan geriaters en verpleegkundigen in de geriatrische zorg.

De zorg voor ouderen kent momenteel enkele pijnpunten: er zijn te weinig artsen en verpleegkundigen, de zorg is niet op maat en er is een tekort aan geriatrische bedden. ‘Als we willen streven naar een zorg op maat, hebben we meer geriatrische kennis en middelen nodig op alle niveaus van onze zorg in het ziekenhuis.’, zegt Muylle. Ze heeft daarvoor enkele suggesties.

Zo moet het aantal geriatrische bedden worden uitgebreid. Momenteel worden 4.000 geriatrische bedden niet ingevuld, terwijl daar de beste geriatrische zorg wordt gegeven. Hiervoor zijn echter financiële stimuli nodig voor de ziekenhuizen. Ouderen die niet in deze bedden terecht komen, moeten ook een optimale geriatrische zorg krijgen. Dit kan alleen door de geriatrische teams te versterken. Volgens Muylle moeten we dit bekijken in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

De komende jaren is er ook nood aan 80 geriaters terwijl er maar 28 de studies hebben aangevat. Het beroep moet daarom aantrekkelijker worden gemaakt. De nomenclatuur voor geriaters moet aanzienlijk worden verhoogd, en het aantal stageplaatsen moet toenemen. Ook moet in de opleiding verpleegkundige geriatrische zorg veel meer worden gestimuleerd. Op het terrein moeten er dan weer stimuli komen om meer verpleegkundigen in te zetten met een beroepstitel/bekwaamheid geriatrie.

‘Als partij hechten wij belang aan een vermaatschappelijking van de zorg. Dit wil zeggen dat we onze kwetsbare ouderen het gevoel moeten geven dat ze een zinvolle plek kunnen innemen in onze samenleving. Dat kan alleen als we hen zoveel mogelijk ondersteunen en hen een zorg op maat aanbieden, ook in onze ziekenhuizen.’, besluit Muylle.