Gisteren werd het wetsvoorstel van CD&V-kamerlid Nathalie Muylle dat de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen als gezondheidsberoepen erkent, goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Ook voor de uitoefening van de psychotherapie wordt een wettelijk kader voorzien.
 
Meer en meer Belgen geven te kennen dat ze  psychologische bijstand nodig hebben, maar geven toe dat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen.  Vaak wordt er geaarzeld om bij de beroepsoefenaars van geestelijke gezondheid aan te kloppen uit vrees in handen te vallen van een kwakzalver.  En dat risico was gegrond: voor de wet Muylle, die vandaag de erkenning regelt van de geestelijke gezondheidsberoepen, kon om het even wie zich psychotherapeut noemen.   Daar wordt nu een einde aan gesteld.
 
Nathalie Muylle: “De erkenning van de geestelijke gezondheidsberoepen was een absolute noodzaak.  Met een zelfmoordpercentage van bijna 19 per 100.000 inwoners scoort België boven het wereldgemiddelde.  Uit cijfers van het RIZIV blijkt tevens dat er in 2012 in ons land bijna 283 miljoen antidepressiva werden genomen.  We schrijven te veel geneesmiddelen voor en behandelen nog veel te weinig. Psychologische bijstand zit in de lift, en we willen dan ook de nodige kwaliteitsgaranties aanbieden.”
 
Het goedgekeurde wetsvoorstel zorgt ervoor dat de erkenning van de geestelijke gezondheidsberoepen wettelijk verankerd wordt.  Daardoor komt er een kwaliteitsgarantie voor de patiënt en wordt de beroepsbeoefenaar maatschappelijk erkend en wettelijk beschermd.
 
Nathalie Muylle: “Er komt een volwaardige erkenning van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen binnen KB nr. 78.   Zij worden autonome zorgverstrekkers, naast artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Net als artsen zullen zij gebonden zijn aan het beroepsgeheim, kunnen ze wachtdiensten organiseren… Daarnaast komt er een erkenning voor psychotherapeuten.  Zij krijgen een machtiging om hun werk uit te voeren zolang ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Zo moeten ze nu na hun bachelordiploma minstens een verdergezette opleiding volgen van 4 jaar.  Ten slotte wordt er een Hoge Raad voor Geestelijke Gezondheid opgericht waarin alle betrokkenen uit de sector de bevoegde ministers kunnen adviseren over het geestelijk gezondheidsbeleid in ons land".
 
Met deze wet wordt een belangrijke eerste stap gezet. In dat opzicht is het dus een kaderwet.  De komende maanden moet de sector onderhandelen over het opleidingstraject en om de voorwaarden van verdergezette opleidingen van psychotherapeuten vast te leggen. De Gemeenschappen krijgen dan de opdracht deze opleidingen te erkennen. Tegen 2016 moet alles op het terrein operationeel zijn.  
 
Nathalie Muylle: "De erkenning is een noodzakelijk stap om verder te kunnen gaan. Een volgende regering zal nu beslissingen kunnen nemen i.v.m. de terugbetaling van psychologische hulpverlening.  Als CD&V pleiten we ook voor een terugbetaling in het kader van bepaalde zorgtrajecten en zorgpaden voor chronisch zieken.”