Afgelopen zomer werd er in Roeselare opnieuw taxus ingezameld op de recyclageparken van MIROM ten voordele van de ‘Vergroot de Hoop’-actie. Taxus bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in kanker bestrijdende geneesmiddelen. De Roeselaarse bevolking heeft zeker en vast een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van de hoop voor heel wat kankerpatiënten! Waarvoor dank!

Schepen van volksgezondheid Nathalie Muylle & haar collega Filip Bouckenooghe waren vanavond dan ook in hun nopjes toen ze konden melden dat er in de MIROM-regio 19.600 euro voor Kom op tegen Kanker werd ingezameld door deze actie. Daar bovenop wordt ook nog eens 3.387,50 euro geschonken aan 5 Roesealaarse instanties die zich inzetten voor kankerbestrijding & nazorg, door de opbrengst van de taxus ingezameld in de 2 Roeselaarse recyclageparken.

2013 : een recordjaar!

2013 was opnieuw een recordjaar voor de actie die in gans Vlaanderen plaatsvond. 300 Vlaamse gemeenten, ondersteund door 19 intercommunales, zamelden in totaal 7400 m³ taxussnoeisel in. Dat is 1.000 m3 meer dan vorig jaar, toen ook al een record. Met deze hoeveelheid kunnen 7400 chemotherapieën aangemaakt worden en vergroot de hoop voor duizenden kankerpatiënten.

Taxussnoeisel brengt 19.600 euro op voor Kom op tegen Kanker

In de MIROM-regio werd 392 m³ taxussnoeisel opgehaald. Per kubieke meter ingezameld snoeisel gaat bovendien € 50 naar Kom op tegen Kanker, dit is goed voor een totaalbedrag van € 19600.

3.387,50 euro voor Roeselaarse instanties die zich inzetten voor kankerbestrijding & -nazorg

Op de beide recyclageparken van Roeselare werd 67,75 m³ ingezameld, wat goed is voor een bedrag van € 3387,50. Het opgehaalde geld zal verdeeld worden aan volgende Roeselaarse instanties die zich inzetten voor kankerbestrijding en –nazorg:

  • Samen na borstoperatie
  • Ontmoeting – ontspanning kanker
  • H.-hartziekenhuis: Vlinderhuis, mindfulness voor oncologie patiënten
  • Stedelijk Ziekenhuis : gelaatsverzorging
  • KLOEN vzw

De Roeselaarse bevolking heeft zeker en vast een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van de hoop voor heel wat kankerpatiënten! Waarvoor dank!