In de commissie Volksgezondheid ondervroegen Kamerleden Nathalie Muylle en Franky Demon de bevoegde minister in verband met de mogelijkheid om een maagverkleining terug te betalen vanaf 16 jaar. De minister liet de deur op een kier.

Uit een doctoraatsstudie blijkt dat het aantal kinderen in Limburg met een ernstige vorm van obesitas de laatste tien jaar ontzettend is gestegen. Een van de zaken die deze kinderen konden helpen, was een maagverkleining vanaf 16 jaar, die toekomstige behandelingen kan uitsparen.

Vandaag wordt een maagverkleining pas terugbetaald bij jongeren die minstens 18 jaar zijn en een Body Mass Index (BMI) hebben van meer dan 40, de tiener in kwestie volgroeid is en wanneer er een goedkeuring verkregen is van een kinderarts en psycholoog. Volgens beide Kamerleden hebben deze tieners al een intensief programma rond obesitas in het Zeepreventorium achter de rug. Bovendien hebben ze ook psychische problemen omwille van hun zwaarlijvigheid.

Bij monde van Nathalie Muylle en Franky Demon pleit CD&V daarom voor de terugbetaling van een maagverkleining vanaf de leeftijd van 16 jaar. Er is immers een kleine groep adolescenten met morbide obesitas, waar een ingreep vanaf die leeftijd meer dan verantwoord is. Internationaal onderzoek wijst overigens uit dat bij deze doelgroep na een ingreep de BMI blijvend sterk daalt, net als de ‘comorbiditeit’, wat betekent dat een patiënt twee of meer aandoeningen tegelijk heeft. Beide leden vinden wel dat dit moet gebeuren in het kader van een multidisciplinaire aanpak.

Deze ingreep kan niet los gezien worden van een gezonde levensstijl. Het is dan ook een en-en-verhaal. Het is van cruciaal belang dat de jongere goed begeleid wordt.’, aldus Nathalie Muylle.

Jongeren met obesitas kampen vaak met psychische problemen. We moeten hen een duidelijk perspectief bieden.’, aldus Franky Demon.