In de voorbije jaren organiseerde het Welzijnshuis Roeselare, in samenwerking met Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen voor die mensen een winteropvang in de periode november-maart.

OCMW-voorzitter Geert Depondt:  "Sinds twee jaar wordt deze winteropvang georganiseerd in de Noorderbrug, Noordlaan 1 te Roeselare. In deze woning hebben we de mogelijkheid om dagelijks 10 personen op te vangen. Indien er extreme weersomstandigheden zijn kunnen we onze capaciteit uitbreiden tot 13 personen. Tijdens de voorbije wintermaanden (november 2015 tot en met maart 2016) overnachtten er 89 verschillende personen in de nachtopvang".

Al enkele jaren wordt ook in de Regio Midden West-Vlaanderen vastgesteld dat steeds meer mensen moeilijkheden ondervinden om hun woning te behouden of anderzijds een passende huisvesting te vinden. Diegenen die geen oplossing vinden, hebben een grote kans om dak- of thuisloos te worden, waardoor zij genoodzaakt zijn om, soms samen met hun kinderen, de nacht op straat, in een park of een portaal door te brengen.

Uit de voorbije jaren blijkt duidelijk dat dak– en thuisloosheid in de regio Midden West-Vlaanderen niet seizoensgebonden is maar dat de nood aan een nachtopvang eigenlijk het hele jaar door hoog is. Daarom besloot het Welzijnshuis Roeselare om de nachtopvang ook na maart 2016 verder te zetten. Sinds april 2016 tot en met augustus 2016 registreerden we 71 gebruikers van de nachtopvang van wie er 46 nog nooit in de Noorderbrug hadden overnacht.

De gemiddelde bezetting tijdens de voorbije maanden was 7,6 personen per nacht, wat in de wintermaanden 5,5 personen per nacht was. Het feit dat het gemiddeld aantal personen per nacht tijdens de voorbije maanden hoger is dan tijdens de wintermaanden toont niet alleen aan dat er het hele jaar door nood is aan een nachtopvang maar ook dat het permanente karakter zijn vruchten afwerpt en we de meest kwetsbare personen in onze samenleving weten te bereiken.

De uitbouw naar een permanente nachtopvang in de regio Midden West-Vlaanderen kon waargemaakt worden dankzij de steun van de Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen. Deze nachtopvang is een onderdeel van het regionale project (Z)Onderdak, dat in regie van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Centraal West-Vlaanderen en in partnerschap met welzijnsactoren uit de regio, een regionale strategie tegen dak- en thuisloosheid in de regio Midden West-Vlaanderen uitwerkt.

Een permanente nachtopvang organiseren betekent echter meer dan het concept van de winteropvang verder te zetten. Rekening houdend met de evaluatie van de winteropvang wordt een nieuwe werking uitgewerkt. De ‘Nachtopvang 2.0’ is een werking waarin we de nodige acties willen nemen om samen met de gebruikers van de nachtopvang op zoek te gaan naar de voor hen meest passende en structurele oplossing om een einde te maken aan hun situatie van dak– en/of thuisloosheid.

We gaan er immers van uit dat de nachtopvang geen oplossing mag zijn voor de dakloze, noch voor de hulpverleners die met de dakloze aan de slag gaan. De nachtopvang is een tussenstation die de dakloze in staat moet stellen om de nodige stabiliteit terug te vinden en de nodige stappen te zetten naar de hulpverlening. Het verblijf in de nachtopvang wordt dan ook gekoppeld aan een hulpverleningstraject, een traject op maat en op het tempo van de dakloze.

We beogen om de dakloze op een zeer laagdrempelige wijze toe te leiden naar reguliere begeleiding wat uiteindelijk moet leiden tot een structurele opheffing van dak– en thuisloosheid. Om deze begeleiding te realiseren, willen we de begeleiders van de nachtopvang binnenkort meer inzetten tijdens de daguren. Zij zullen letterlijk met de gebruikers van de nachtopvang op stap gaan om op hun vraag en tempo te werken aan de stabilisatie van diverse levensdomeinen zoals de sociaal–financiële administratie, de huisvesting, gezondheid, zinvolle tijdsbesteding,…

De koppeling van het verblijf in de nachtopvang is niet de enige belangrijke wijziging in vergelijking met de organisatie van de winteropvang tijdens de voorbije jaren. Waar dak– en thuislozen zich voorheen vrij konden aanmelden om 19.30 u. aan de Noorderbrug zal er in de nabije toekomst gewerkt worden met een reservatiesysteem (streefdatum 1 januari 2017). Voor de dak– en thuisloze zal dit via een gratis nummer kunnen. Door te werken met een reservatiesysteem willen we vermijden dat we dak– en thuislozen ’s avonds, om 20 u. terug de straat moeten opsturen wanneer er zich meer personen aanbieden dan wij kunnen opvangen.

Wanneer de dak– en thuisloze tijdens de dag op de hoogte wordt gebracht dat de Noorderbrug reeds volzet is, kan er nog een alternatieve oplossing worden gezocht om te vermijden dat de nacht op straat moet worden doorgebracht.

Praktisch

Elke nacht kunnen 10 dak– en thuislozen overnachten in de nachtopvang. Zij kunnen per 8 nachten 5 nachten bij ons terecht en dit van 19.30 u. tot 8.30 u. De nachtopvang wordt georganiseerd via de Bed – Bad – Brood formule wat betekent dat de personen die in de Noorderbrug verblijven, kunnen genieten van een avondmaal (brood en soep) en een ontbijt, zich kunnen wassen en de nacht kunnen doorbrengen in een bed. Maar, en minstens even belangrijker vinden de gebruikers van de nachtopvang in de Noorderbrug geborgenheid, veiligheid, rust en een luisterend oor. Dit wordt hen geboden door de inzet van professionele begeleiders samen met geëngageerde vrijwilligers.
Inzet van vrijwilligers

De voorbije periode konden we rekenen op heel wat trouwe vrijwilligers die op regelmatige basis de permanentie verzekeren in de Noorderbrug.

De vernieuwde werking en het permanent organiseren van de nachtopvang betekent ook dat we nood hebben aan nieuwe vrijwilligers, een uitbreiding van onze bestaande ploeg. We zijn dan ook steeds op zoek naar mensen die ruimdenkend en sociaal voelend zijn, maar vooral het hart op de juiste plaats hebben!
Dat de vrijwilligers in de Noorderbrug meerderjarig zijn, is een belangrijke vereiste. Verder is hij/zij voldoende assertief en heel erg respectvol voor de gasten en hun specifieke noden, overtuigingen, cultuur en gebruiken.

Vrijwilligers zijn vanaf 19 u. aanwezig in de Noorderbrug en overnachten er ook, ofwel samen met een andere vrijwilliger, ofwel samen met een professionele begeleider. De vrijwilliger staat in voor het onthaal van de gebruikers, het avondeten en het ontbijt. Naast deze logistieke ondersteuning is ‘er zijn ’ voor de dakloze de belangrijkste taak voor de vrijwilliger.

Vrijwilligers van de Noorderbrug beschikken niet alleen over een aparte kamer en badkamer, ze beleven ook unieke avonden en doen boeiende ervaringen op. Wij zorgen voor de nodige verzekeringen, een digitaal platform voor informatie en uitwisseling van ervaringen met andere vrijwilligers en maandelijkse bijeenkomsten waarin we zowel informatie, vorming en ontspanning bundelen.

Interesse?

Twee medewerkers van het Welzijnshuis geven graag info:

  • Nathalie Maertens in het Welzijnshuis zelf, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00
  • Danny Engels in Site Noord (binnenkoer), Désiré Mergaertstraat 15, Roeselare,051 80 59 00


Of lees de vacature vrijwilliger nachtopvang via www.roeselare.be