Duurzame mobiliteit en de fietser meer comfort en veiligheid bieden is een krachtlijn van het bestuur. Het verder uitbreiden van het fietsdeelsysteem Blue Bike is een stap in de goeie richting. Fractieleider voor CD&V, Caroline Martens, vroeg naar een evaluatie van het fietsdeelsysteem en naar de plannen van de stad voor een eventuele verdere uitbreiding van Blue Bike in Roeselare. 
   
“In 2022 werden 5.620 ritten geregistreerd. Dat is een toename van 53,09% ten opzichte van 2021,” licht schepen Van Coillie toe. “Het aantal unieke gebruikers bedraagt 535, een stijging van 40%. Bij vergelijking van de cijfers met 2021 en 2020 moet wel rekening gehouden worden met de impact van corona op het gebruik van Blue Bike. Lockdowns, verplicht telewerk, online overleg in plaats van overleg op een locatie,…hebben een aanzienlijk effect gehad op het aantal verplaatsingen en dus ook het gebruik van het blue bike aanbod.” 
 
Blue Bike is een vervoermiddel dat vaak gebruikt wordt i.f.v. last-minute verplaatsing van en naar het station. In de jaarcijfers vindt men 26% gebruik van de fietsen door inwoners van Roeselare, andere gebruikers komen voornamelijk uit de omliggende centrumsteden Gent, Brugge, Kortrijk en Oostende. 
  
Voor het onderhoud doet Blue Bike beroep op diensten van Ecovelo. Er worden niet meer of minder kapotte of gestolen fietsen gesignaleerd. Dit komt omdat de fietsen robuust, herkenbaar en met slot ter beschikking staan. 
  
Op vandaag staan er staan 32 fietsen aan het station. Gezien de stijgende gebruikscijfers is het aantal ‘vrije fietsen’ op sommige piekperiodes beperkt. Precorona was er sprake van uitbreiden van het aanbod, maar het tekort aan fietsenstallingsruimte aan het station heeft dit verhinderd. Door realisatie van een nieuwe fietsenstalling met 1000 plaatsen wordt het mogelijk om zo nodig uit te breiden. “We verwachten de komende jaren een toename van het aantal gebruikers. Door de uitvoering van het nieuw openbaar vervoersplan basisbereikbaarheid is hier een belangrijke rol weggelegd voor deelmobiliteit en in het bijzonder deelfietsen.” 
  
 

  • Mobiliteit & openbaar vervoer
  • Koning Fiets