Roeselare is voorbereid op de vraag naar mondmaskers, want halfweg maart hebben we hiervoor al actie ondernomen door een zeer grote voorraad niet-herbruikbare maskers te voorzien voor noodsituaties.
Reeds op 19 maart bereidden we mogelijke nieuwe maatregelen voor en gaf ik, naast de inspanningen die zovele Roeselarenaars toen ook deden voor onze zorgverleners, de opdracht tot het aanmaken en bestellen van een strategische voorraadstock mondmaskers voor de Roeselarenaars zelf. Momenteel hebben we dan ook 120.000 mondmaskers voor éénmalig gebruik voor noodsituaties in voorraad.

Burgemeester Kris Declercq
Samen met de andere burgemeesters in de regio Midden-West-Vlaanderen werd initiatief genomen om ook nog een groepsaankoop van herbruikbare mondmaskers op te starten.
 
De Stad Roeselare wacht de nadere instructies van de federale overheid van vrijdag eerstkomend af om na te gaan hoe de eventuele verspreiding van mondmaskers via het federale/Vlaamse circuit zal verlopen en op welke wijze de nieuwe bestelling herbruikbare mondmaskers hierin betrokken kan worden voor de Roeselarenaars.  Daarna zullen we communiceren over hoe die verspreiding van mondmaskers kan gebeuren.
 
Ook zelf mondmaskers maken kan uiteraard nog. Op https://maakjemondmasker.be vind je alle info om zelf een mondmasker te maken. Die site vermeldt een patroon en andere nuttige info die is goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid.