Stad Roeselare heeft de ambitie om het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen te zijn. Met de aanpassing van de Grote Markt creëert de stad een rustpunt in het centrum, waar je alle ruimte hebt om elkaar te ontmoeten, al dan niet tussen het shoppen door. De moderne groenaanplantingen die op stapel staan binnen de werken, vormen een essentieel onderdeel van de beleving op de Grote Markt.


De visie en het plan voor de nieuwe groenaanplantingen op de Grote Markt leggen vooral de nadruk op geleiding, uniformiteit en eenvoud. Tegelijkertijd is veel aandacht besteed aan het tastbaar maken van de vier seizoenen in het stadscentrum: door de specifieke keuze van leibomen en zorgvuldig geselecteerde onderbeplanting, zal je ook in het hartje van de stad de seizoenen beleven, of het nu lente, zomer, herfst of winter is.

Beleef de vier seizoenen in het stadscentrum

Bij de selectie van de onderbeplanting zullen vooral kleurenpalet, uniformiteit en eenvoud centraal staan. De gekozen leivormen zullen een visueel groenscherm vormen tussen de verschillende functies op de Grote Markt. Er zijn leibomen voorzien tussen de westelijke en noordelijke terraszones en de rijweg; en tussen de rijweg en de Grote Markt als evenementenplein. Qua boom werd voor de vruchtloze sierpeer (Pyrus calleryana) geopteerd: de boom bloeit heel uitbundig en rijkelijk in het voorjaar, toont een glanzend groen bladerdek in de zomer en tooit zich met fraaie herfstkleuren in het najaar. Ook tijdens zijn winterse, kale periode zal de sierpeer beeldbepalend voor de Grote Markt zijn: de leivormen blijven ook zonder bladeren een eigen, heel specifieke structuur etaleren.

Tussen droom en daad…

De komende weken worden de bomen op de Grote Markt systematisch gerooid, gelijktijdig met de voortgang van de werken. De stabiliteit van de huidige bomen komt immers in het gedrang als de aannemer de sleuven voor de nutswerken graaft. De bomen laten staan tijdens de werken, zou tot onveilige situaties kunnen leiden. In het recente verleden bijvoorbeeld waaide een boom op de grote Markt zelfs om.

Stad Roeselare wou principieel de bomen behouden, maar botste daar op de technische onmogelijkheid: als nutswerken zo dicht bij het wortelgestel van een boom gebeuren, is dat nefast voor de gezondheidstoestand en stabiliteit van de boom. De conflictzone waar nutsleidingen en boomwortels met elkaar in contact komen, moet trouwens zoveel mogelijk preventief worden vermeden.

De bestaande bomen zouden ook niet passen in de nieuwe, verhoogde plantvakken die op de Grote Markt voorzien zijn: het onderste gedeelte van de boomstam zou tot een halve meter onder het nieuwe niveau van de teelaarde komen, met inrotten en afsterven van de bomen als gevolg.
Vandaar de keuze om de huidige bomen in het nieuwe plan door leibomen te vervangen: die zullen op de juiste hoogte in het plantvak gezet worden, en hun wortelgestel blijft lokaal in omvang beperkt. Bijkomend voordeel: de opgesnoeide boomkruinen vormen geen belemmering voor de veiligheidscamera’s van politiezone RIHO.

Dat de oude bomen gerooid worden, betekent niet automatisch dat ze verloren zijn. Het stadsbestuur onderzoekt samen met een externe expert of er mogelijkheid is om de bestaande bomen te recupereren en te verplanten naar een andere locatie in de stad.

Bomenbeleidsplan en groenplan

Roeselare werkt momenteel samen met studiebureau BUUR een groenplan uit dat de krijtlijnen en de visie vastlegt om de stad structureel van meer groen, en een betere, kwalitatieve groene ruimte te voorzien.

De verschillende pleinen in het stadscentrum maken ook deel uit van die studie; terwijl tegelijkertijd in het Kernplan een visie is vastgelegd voor de hertekening van o.a. de Grote Markt. De gefaseerde optimalisatie van de Grote Markt als evenementenplein met de uitwerking van een sterkere en flankerende horecafunctie is door het stadsbestuur als eerste pleinenproject naar voor geschoven. De groenvoorzieningen zullen uiteraard ook mee moeten evolueren met de heraanleg van de Grote Markt in zijn geheel. Het bestaande groen is niet meer up-to-date en past niet echt meer binnen de vernieuwde visie van het groenplan en de functies die de Grote Markt toegeschreven krijgt. Binnen het stadscentrum wil het stadsbestuur vooral inzetten op kwalitatief visueel, functioneel en verkeersgeleidend groen.

Naast het groenplan vormt ook het bomenbeleidsplan een belangrijke leidraad voor het groen in de stad: in dat plan staat hoe de stad aan de bomen in de openbare ruimte werkt, in straten, op pleinen, in grasperkjes,… Daarbij wil het stadsbestuur zoveel mogelijk bomen behouden, meer bomen voorzien en het bomenbestand op een gezonde manier beheren. Onder het motto “de juiste boom op de juiste plaats”.

Dit artikel werd integraal overgenomen van de website van Stad Roeselare