De oogsttijd betekent niet alleen hard werken voor de landbouwers, maar het is ook een periode van modder op de weg. Het vervoer van de oogst in combinatie met de weersomstandigheden brengt immers de onvermijdelijke modder van akkers mee op de openbare weg.

Ieder jaar van 1 september tot en met 31 december wordt via de actie 'Modder op de weg' aandacht gevraagd voor deze omstandigheden. Het is belangrijk dat zowel de landbouwers, de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren als de weggebruikers bij bevuilde wegen hun voorzorgen nemen en het vervuilde wegdek zo vlug mogelijk reinigen. Het reinigen van het wegdek is een wettelijke verplichting. Aan de weggebruikers wordt gevraagd begrip op te brengen voor die situatie en vooral hun snelheid en rijgedrag aan te passen.

De actie “Modder op de weg” is een initiatief van de priovincie West-Vlaanderen & loopt jaarlijks van 1 september tot 31 december en heeft tot doel:

  • tijdens het oogstseizoen de aanwezigheid van modder op de weg te voorkomen en indien dit niet mogelijk is;
  • de bevuilde wegen zo snel mogelijk te (laten) reinigen;
  • de weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar van de bevuilde wegen door een aangepaste signalisatie ter beschikking te stellen van de landbouwers;
  • de veiligheid van de landbouwers tijdens de reiniging van de wegen te verhogen;
  • duidelijke afspraken te maken tussen de landbouwers, de gemeente en de politie onder de vorm van “spelregels”.


Klik hier om de folder 'Modderr op de weg" te bekijken

Extra info op :  www.modderopdeweg.be


Voor de eventuele aankoop van de signalisatieborden en meer informatie kan je terecht bij:

Dienst Economie - Landbouw
bureau 3.00 - 3e verdieping stadhuis
tel 051 26 21 16
landbouw@roeselare.be