Bewoners van de Stationsdreef zijn bezorgd over de afschaffing van de Vlasstraat. 

De afschaffing van de Vlasstraat werd reeds voorzien in het RUP Stationswijk in januari 2016, toen waren er op dit dossier geen bezwaren. De afschaffing van de Vlasstraat staat ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad deze avond. De bewoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de straat zowel tijdens de ontwikkeling van het project als nadien. Het project Roulevard bracht ook de onderbreking van de Spoorweglaan met zich mee. Vooral bewoners aan het begin van de straat nemen nu steevast de Vlasstraat om vlot bij hun woning te geraken. Gezien Roulevard al een impact heeft op de bereikbaarheid van de straat, is er nu ook bijkomende ongerustheid over de impact van het afschaffen van de Vlasstraat. 


Margot Wybo, bewoner van de Stationsdreef en gemeenteraadslid voor CD&V: "De aanleg van een trage fiets-en wandelverbinding tussen Stationsdreef en Rondekomstraat mét de groenzones zien we graag gebeuren, maar we ervaren nu vaak al hindernissen om vlot met de wagen in onze straat te komen door de werken aan Roulevard. De afschaffing van de Vlasstraat komt daar nu bovenop, dus hebben mijn buren en ik ons vragen gesteld over de bereikbaarheid. De afschaffing van de Vlasstraat zou willen zeggen dat bewoners nu via de Weverijstraat moeten omrijden om tot aan hun huis te geraken, als je vanuit de richting van de Brugsesteenweg komt, lijkt me dit wel een bijzondere omweg. Daarom vraag ik nu vanuit de gemeenteraad naar een grondige mobiliteitsstudie, in samenspraak met de buurt en experten."

De mobiliteitsstudie zou al voor volgend jaar zijn. Griet Coppé, schepen van mobiliteit: "Het is niet in het kader van alleen de Vlasstraat dat we een mobiliteitsstudie gaan uitvoeren. De lopende en komende projecten zorgen ervoor dat we de mobiliteit best eens van dichtbij bekijken, inrichtingen en rijrichtingen bijvoorbeeld, het in kaart brengen van de vragen van de buurt, de huidige en toekomstige situatie is nodig. Ook tijdens het overleg met de buurtbewoners van afgelopen oktober werd dat ons duidelijk."

  • Mobiliteit & openbaar vervoer