Hoe concreter, hoe beter. Griet Coppé staat dicht bij de mensen. In Roeselare als schepen van mobiliteit. En als Vlaams volksvertegenwoordiger in Brussel, waar ze het beleid inzake sociale zaken en welzijn opvolgt. Tijdens haar zitdagen en haar vele contacten in buurten en verenigingen, voelt ze de polsslag van de samenleving. En als er problemen zijn, zoekt ze naar oplossingen. Politiek is een soort van steunzool, zegt ze in een artikel in het tijdschrift Visie.

Klik hier om het artikel wat groter in pdf te lezen