De stad Roeselare gaat de komende jaren meer waterelementen toevoegen op de speelpleinen in de stad. Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Jeugd Dirk Lievens op een vraag van gemeenteraadslid Matthijs Samyn (CD&V).  

 Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 juni informeerde raadslid Samyn naar de aanpak van educatieve speeltuinen. "Spelen is heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. Door te spelen wordt het kind handiger en leert het meer over zichzelf en anderen. Een kind speelt graag met zand en water. Dat is een goede manier om de zintuigen van het kind te prikkelen en de ontwikkeling te stimuleren.” Samyn vroeg of de stad wil investeren in een speeltuin waar deze combinatie mogelijk is en of de stad verder wil inzetten op een educatief speeltuinbeleid.” 

De stad Roeselare gaat graag in op deze suggestie. “Uw vraag is terecht”, stelt schepen van Jeugd Dirk Lievens. “Bij de renovatie van het Kerelsplein voorzien we alvast een waterspeeltuin die verbonden is met het waterbekken. Deze waterspeelzone zal voor een toegevoegde waarde zorgen. Binnenkort staat ook een renovatie van het speelplein in de Pater Pirestraat op de planning waar we jouw idee rond zand en water willen uitwerken. En ook op het Vismarktje in de Wallenstraat komen er waterelementen. Vanuit de stad hebben we onlangs een speelruimtebeleidsplan besteld. Deze suggestie voor educatieve speelpleinen met water wordt daarin meegenomen.”

Foto 1 ©Stefaan Beel: Raadslid Matthijs Samyn, Maja, Schepen Dirk Lievens en Dawid

  • Jeugd