Het WZC Sint-Henricus is het eerste woonzorgcentrum in Roeselare dat op een volledig geautomatiseerde manier zijn distributie van geneesmiddelen organiseert. Tegen 30 juni 2011 zullen alle woonzorgcentra van het OCMW Roeselare zijn overgeschakeld op dit innovatief systeem. Het initiatief past binnen de ruimere beleidsvisie van het OCMW om via zorginnovatie de efficiëntie van de woonzorgcentra verder te verhogen.

 Bewoners in woonzorgcentra zijn vaak niet in staat om zelf op een verantwoorde wijze hun geneesmiddelen te beheren of in te nemen. Ze worden daarom geholpen door verpleegkundigen / zorgkundigen, die deze geneesmiddelen (vooraf) klaarzetten en toedienen. Het gaat daarbij om tijdrovende handelingen die de nodige kennis en accuraatheid vergen. Door het structureel tekort aan verpleegkundigen in de zorgsector is ieder uur dat zij zich niet inzetten ten behoeve van de bewoner in zekere zin efficiëntieverlies. Het klaarzetten van medicatie omvat trouwens een aantal handelingen die het risico van menselijke fouten inhouden.

 De directie seniorenzorg van het OCMW Roeselare besliste om in juni 2010 een pilootproject op te starten in WZC Sint-Henricus om de geneesmiddelenstroom te automatiseren. Een geautomatiseerd distributiesysteem voor geneesmiddelen levert geneesmiddelen af door middel van een verpakkingsmachine. De geneesmiddelen worden verdeeld en verpakt in individuele eenheden, gebundeld per toedieningtijdstip op naam van een individuele patiënt / bewoner. Alle noodzakelijke identificatiegegevens worden in de opdruk van het zakje vermeld.

 Om dit proces volledig te automatiseren koos het OCMW ervoor om ineens het nieuwe systeem te linken aan een nieuw digitaal zorgdossier. Het papieren dossier heeft in onze woonzorgcentra definitief plaats gemaakt voor een laptop op de verzorgingskar. In WZC De Waterdam wordt als volgende stap vanaf april 2011 zelfs een experiment opgestart met tablets (genre iPAD).

 Eerst en vooral leidt het geautomatiseerd systeem d.m.v. een zogenaamde ‘medicatierobot’ tot een quasi 100% foutloze aanlevering van geneesmiddelen. De menselijke factor wordt immers vervangen een hoogtechnologische en streng beveiligde robotisering waardoor de foutenmarge verdwijnt en de veiligheid stijgt.

 Daarnaast sparen verpleegkundigen en zorgkundigen flink wat tijd uit door het reduceren van het manueel klaarzetten. Daardoor ontstaat meer tijd voor de bewoner! In een voor verpleegkundigen krappe arbeidsmarkt is dit overigens ook een belangrijke organisatietroef om de tekorten te helpen opvangen.

 Het aanleveren van dagelijkse dosissen zorgt ervoor dat er minder voorraadruimte moet worden weerhouden. Er is immers zo goed als geen stock.

 Door de koppeling aan een draadloos digitaal zorgdossier stijgt tevens de doeltreffendheid en de accuraatheid van de verschillende interventies.

 Op basis van de positieve effecten in WZC Sint-Henricus is het OCMW inmiddels gestart met de verdere uitrol van het systeem alle woonzorgcentra. De ganse operatie wordt afgerond tegen 30/06/2011.