Tijdens de jongste gemeenteraad brak Matthijs Samyn een lans voor een Rookvrije Samenleving: "Ik druk mijn bezorgdheid uit over kinderen en volwassenen die ongewild passief meeroken. We moeten mensen geen schuldgevoel aanpraten, maar als stad kunnen we wel mee onze schouders plaatsen onder initiatieven als www.generatierookvrij.be. Ik deed alvast zelf enkele voorstellen en ben dan ook erg tevreden dat de stad hier werk van zal maken". 

Matthijs  vroeg het stadbestuur om zich te engageren om actief mee te werken aan een rookvrije generatie en onze inwoners hierbij mee te ondersteunen.

 “Een kind dat rookvrij aan zijn of haar leven begint, heeft een betere start. Niet voor niets luidt het spreekwoord ‘goed begonnen is half gewonnen’. Mensen bewust maken van het belang van geboren worden en opgroeien in een rookvrije omgeving is dan ook een fundamentele doelstelling. Ook voor stad Roeselare.  Ook het stadsbestuur heeft daarin  een voorbeeldfunctie. Naast sensibilisering dienen wij na te denken of we niet meer moeten doen om onze samenleving rookvrij te maken”.

  • Enerzijds dienen we onze inwoners te beschermen tegen de nefaste gevolgen van passief roken.
  • Anderzijds willen we kinderen die in onze stad worden grootgebracht, beschermen tegen de gevolgen van passief roken en voorkomen dat ze mensen zien roken. Want zien roken, doet roken. Kinderen kopiëren gedrag.

Matthijs:  Het LOGO(Lokaal gezondheidsoverleg) is gestart met de campagne “Generatie Rookvrij”. Ik vind dat we ons ook als stadsbestuur dienen te engageren om het doel van Generatie Rookvrij mee te helpen waarmaken.

Ik wil ook graag  benadrukken dat het er niet om gaat mensen een schuldgevoel te geven, maar net een gevoel van verantwoordelijkheid op te wekken. We willen volwassen rokers sensibiliseren om hun kinderen rookvrij op te voeden.

Want de toekomst veranderen kan je maar doen door de volwassenen van morgen vandaag anders op te voeden.

Het stadsbestuur kan volgens mij verder inzetten op:

  • Het rookvrij maken van de omgeving van openbare gebouwen, sportcentra… inclusief de ingangen van deze gebouwen en het roken niet in het zicht laten gebeuren van kinderen, maar in afgeschermde zones.
  • Een samenwerking met het Logo (Lokaal gezondheidsoverleg) voor de verder uitbouw van een rookvrije generatie.
  • Een samenwerking met het Zorgbedrijf en/of AZ Delta, dit in het kader van sensibilisering via tabakoloog in groep of via individuele begeleiding, en verdere info verspreiden over de verschillende mogelijkheden om te stoppen met roken
  • Scholen, jeugd- en sportverengingen charters laten ondertekenen om hier hun schouders mee onder te zetten.  

Het stadsbestuur reageerde positief & beloofde hier werk van te maken.

Meer info: www.generatierookvrij.be