Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad én provincieraad te verkiezen.  Vanuit Roeselare zijn er twee kandidaten op de CD&V- lijst voor de provincie:

In aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 gaat de provincie West-Vlaanderen meer dan ooit voluit voor een unieke provincie. Naar een provincie waar het goed leven is. Maar hoe wordt dit gerealiseerd? Wat is het toekomstverhaal van de provincie West-Vlaanderen? En met welke speerpunten trekt ze naar de verkiezingen?

De ambitie van de provincie West-Vlaanderen is groot. We gaan voluit voor meer groene longen, doenbaar woon-werkverkeer en duurzame tewerkstelling.

GROENE LONGEN >>

In eerstelijn met gemeenten, lokale besturen, middenveldorganisaties, bedrijven en (hoger) onderwijsinstellingen trekken we de kaart van netwerken en verbinden. Zo zetten we in op de linken tussen groene longen en provinciale domeinen, waar het rustig
verpozen is voor elke West-Vlaming in elke uithoek.

In onze landelijke provincie, waar nog plaats is om te boeren, willen we uitmunten in landbouwexpertise. We maken ook werk van een dorpenbeleid met een kern van voorzieningen voor bewoners en opportuniteiten voor de lokale handelaar.

Waterrijk West-Vlaanderen doet ons creatief omgaan met problemen van wateroverlast versus droogte. Tegelijkertijd inspireert het ons om multimodale platformen langs waterwegen te ontwikkelen.

Als toeristische kustprovincie willen we intrigerende vraagstukken – zoals vergrijzing en strandafval – daadkrachtig aanpakken.

WOON-WERKVERKEER EN DUURZAME TEWERKSTELLING >>

Doenbaar woon-werkverkeer, ook over de provinciegrenzen heen, is absoluut een thema waar we ons in willen vastbijten. Daarbij focussen we op oplossingen voor betaalbaar wonen voor jong en oud.

Onze economische clusters, bijvoorbeeld nieuwe materialen in het zuiden van de provincie, voeding in het midden en blauwe energie in het noorden, vormen op zich open netwerken. Ondernemers, van wereldspelers tot starters, treffen er elkaar via onderzoeksfaciliteiten. Daarnaast dragen we duurzame tewerkstelling met een volwaardige plaats voor kansengroepen in het arbeidscircuit hoog in het vaandel.

BANDEN AANHALEN >>

Met onze buurregio’s halen we de banden aan. Dat geeft zuurstof om op Europese schaal te excelleren. ‘Voe de vorrut’ betekent efficiënt werken voor en tussen de mensen: de puntjes op de i zetten voor Ons West-Vlaanderen.

  • Verkiezingen