Provincieraadslid Marc Vanwalleghem springt in bres voor een snelleres afwerking van de dossiers rampenschade door federale overheidtelde. Hij stelde hierover gisteren in de provincieraadszitting een actuele vraag aan gouverneur Carl Decaluwé.

20.000 West-Vlamingen wachten nog altijd op een schadevergoeding voor één van de zes rampen die onze provincie troffen, waaronder de Pinksterstorm. Die veroorzaakte vorig jaar ruim 118 miljoen euro schade in de provincie. De gedupeerden betreuren dat er geen vooruitgang komt in hun dossier.

Marc Vanwalleghem (CD&V) vroeg in de provincieraad van donderdag de tussenkomst van de gouverneur. 'Het gaat om dossiers die in aanmerking komen voor het rampenfonds. Door de interne staatshervorming is de erkenning van die rampen geregionaliseerd. De rampen voor 1 juli 2014 vielen onder de federale bevoegdheid, vanaf juli onder de Vlaamse bevoegdheid. Intussen wachten de slachtoffers van zes West-Vlaamse rampen op geld van het rampenfonds, maar zolang er geen erkenning is, kan er niet uitbetaald worden', zei hij. 'Mijn bezorgdheid gaat niet alleen uit naar de erkenning, maar ook naar de afhandeling van alle dossiers. De vroegere toegewezen federale ambtenaren van dienst zijn immers door de regionalisering onder Vlaamse vleugels geplaatst. Dat betekent dat er op dit moment noch op provinciaal noch op federaal niveau voldoende mankracht is om de komende dossiers af te werken. Ik heb dan ook aan de gouverneur gevraagd hoe hij dit personeelsprobleem zal aanpakken.'

Sinds 1 juli 2014 is het dus de Vlaamse regering die bevoegd is voor de erkenning van de rampen. Ondertussen werden de eerste rampen ook officieel erkend door de Vlaamse regering. Maar wat met de rampen van voor die 1ste juli 2014?

Voor deze rampen was namelijk de federale overheid nog bevoegd. Provincieraadslid Vanwalleghem vroeg zich dan ook af waarom de erkenning van 11 rampen zo lang op zich laat wachten. Hij vroeg de gouverneur of hij het probleem van personeelstekort dat er ontstaan is, kan aankaarten bij de federale overheid.

De gouverneur bevestigde dat nog duizenden dossiers op erkenning door de federale overheid wachten. Dat is in eerste instantie te wijten aan budgetproblemen, vervolgens ook aan het personeelstekort. De gouverneur legde zijn vragen hieromtrent ondertussen voor aan de federale regering. Die beloofde hem om voor deze problemen zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. Ze maakt zich sterk dat alle 11 rampendossiers binnen de 2 jaar afgehandeld zouden worden.

"Het is de bedoeling dat er een nieuwe procedure komt die zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad", zegt gouverneur Decaluwé. "Normaliter zullen de gedupeerden van een erkende natuurramp hun aanvraag rechtstreeks kunnen richten tot het Vlaams Rampenfonds', besluit de gouverneur. 'Verder wachten nog elf rampperiodes op erkenning waarvan drie die betrekking hebben op West-Vlaanderen."

Provincieraadslid Marc Vanwalleghem beloofde om verder nauwgezet op te volgen.