Na 10 jaar burgemeesterschap geeft Roeselaars burgemeester Luc Martens de fakkel door aan Schepen Kris Declercq & een nieuwe sterke CD&V-ploeg 

  • Het partijbestuur van CD&V Roeselare droeg deze ochtend huidig schepen Kris Declercq voor als nieuwe burgemeester.
     
  • Bart Wenes, vandaag voorzitter van de Roeselaarse gemeenteraad, treedt bij de wissel toe tot het Roeselaars schepencollege.
     
  • Raadslid Dirk Lievens wordt de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter 
     
  • Raadslid Ria Vanzieleghem wordt CD&V-fractievoorzitster.

De Roeselaarse CD&V-ploeg wordt hierdoor nog sterker

Met schepenen én parlementsleden Griet Coppé en Nathalie Muylle en Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere beschikt CD&V Roeselare over krachtige bestuurders die Roeselare en de regio zowel in het Vlaamse Parlement, het federale Parlement als op Europees niveau een sterke stem geven. 

Met sterkhouders schepenen Marc Vanwalleghem, José Debels en schepen-OCMW-voorzitter Geert Depondt en ervaren gemeenteraadsleden ( Frans Dochy, Geert Huyghe, Dirk Lievens, Stefaan Van Coillie, Ria Vanzieleghem) , OCMW-raadsleden  (Patrick Allewaert, Rina Arteel) en 2 provincieraadsleden (Marc Vanwalleghem, Bart Wenes)  staat CD&V gedrevener dan ooit klaar om de tweede helft van deze legislatuur aan te vatten.

Luc Martens zal als gemeenteraadslid verder de Roeselaarse belangen verdedigen als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en als ondervoorzitter van de ‘Council of European Municipalities and Regions’.

CD&V Roeselare is Luc Martens bijzonder dankbaar

Partijvoorzitster Jannick De Poorter:  “Luc Martens heeft de voorbije tien jaar Roeselare vorm gegeven als een moderne, warme centrumstad, als burgervader voor elke Roeselarenaar.   Eerder reeds gaf de burgemeester aan halfweg deze legislatuur de fakkel door te willen geven aan een nieuwe generatie.  CD&V is hem bijzonder dankbaar voor de wijze waarop hij Roeselare een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken maakte,  een professioneel bestuur vooropstond en voor ieder een luisterend oor had.  Wij zijn bovendien gelukkig om samen in diezelfde gedrevenheid ook in de toekomst het beste te verzekeren voor onze stad.   Morgen op onze nieuwjaarsreceptie klinken we het glas op het jaar 2016 en de enthousiaste ploeg, en stellen we ook onze verdere verjonging en vernieuwing van ons bestuur voor.”

CD&V voorziet dat de hernieuwde samenstelling van het Roeselaars College van Burgemeester en Schepenen kan gebeuren op 1 maart 2016.

unaniem goedgekeurd door het voltallig CD&V-bestuur

Klik hier voor meer foto's