Deze week  lanceerde CD&V de precampagne ook in Roeselare. Onder de slogan {iedereen inbegrepen} schuiven de christendemocraten hun visie op onze stad naar voren. Grote affiches met lijsttrekker Luc Martens in het straatbeeld, willen dit ook visueel onderlijnen.

Voor CD&V is Roeselare geen verzameling van individuen, wel als een verzameling van buurten. Besturen gaat in de eerste plaats altijd om mensen en vraagt een politiek beleid dat aandacht heeft voor iedereen en dichtbij mensen staat.

Men zoekt vaak de tegenstelling tussen stad en platteland. Maar bestaat die wel in Vlaanderen? Steeds is er diezelfde behoefte. Mensen willen zich thuis voelen, en deel uitmaken van hun buurt.

CD&V brengt dit verhaal onder de slogan van {iedereen inbegrepen}. Dat is een verhaal van kansen krijgen.  Wat is Roeselare anders als één grote ruimte van mogelijkheden om te ondernemen, mensen samen te brengen, te creëren, te verzorgen en te wonen? 

Maar {iedereen inbegrepen} is ook een verhaal van kansen nemen. Niemand krijgt een blanco cheque.

  • Als we inspanningen doet om de pleinen en wijken te verfraaien en opnieuw in te richten dan staat daar tegenover dat deze investeringen in de publieke ruimte gerespecteerd worden.
  • Als we inspanningen doen om de wachtlijsten voor de scholen aan te pakken dan staat daar de wil tegenover om spijbelaars naar school te sturen.
  • Als we inspanningen doen om het aan de schoolpoorten verkeersveiliger te maken, dan staat daar niet alleen het engagement om de regels te respecteren tegenover maar ook de wil om de eigen kinderen naar de geest en de letter van het verkeersreglement op te voeden.
  • Als we inspanningen doen om samen met de andere overheden te investeren in een ruim aanbod kinderopvang dan maakt dit het zoeken en behouden van een goede (voltijdse) job makkelijker.
  • Als we samen inspanningen doen om mensen te ondersteunen in hun integratie, dan volgt daaruit ook de plicht om de taal van de buurt te willen leren en te spreken.

M.a.w. een stad vindt haar evenwicht als de inspanningen van haar bewoners en de inspanningen van het bestuur elkaar vinden.

Luc Martens: “CD&V heeft de ingrediënten voor Roeselare. Wij staan voor een stad met een nabij bestuur op mensenmaat, gedragen door mensen, waar rechten en verantwoordelijkheden hand in hand gaan. Ik ben dan ook fier op Roeselare