Na weken rond de pot te hebben gedraaid, blijkt Vlaams minister Pascal Smet eind december 2010

toch te hebben ingestemd met de schrapping van de saldi die Vlaanderen verschuldigd is aan de

lokale besturen, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om hun jeugdbeleid uit te

voeren. De VVSG protesteert met klem tegen deze onaanvaardbare praktijk. Deze saldi bedragen

10% van de middelen die bij decreet worden toegekend op basis van een bedogen jeugdbeleidsplan.

Voor de kleinste begunstigde gemeente gaat het om 500 euro, in Antwerpen mag men op zoek naar

ruim 230 000 euro. Bij de opmaak van de jeugdbeleidsplannen worden de lokale besturen geacht

jonge burgers te betrekken in fraaie inspraakprocedures. Jonge mensen hebben zich vrijwillig

geëngageerd om mee hun zeg te doen over de gemeentelijke plannen. Misschien moet de minister

zich eens beraden over hoe deze eenzijdige schrapping overkomt bij het jonge volk? Lokale besturen

mogen het uitleggen en uitzoeken hoe en waar ze de ingepikte middelen recupereren voor uitgaven

die uiteraard in 2010 zijn gedaan.

Schepen Nathalie Muylle noemt de beslissing een regelrechte schande en moet nu dus op zoek naar

23000 euro om die gederfde middelen te recupereren. Want de uitgaven zijn uiteraard reeds

gebeurd.