Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd waarin het vraagt om het dossier over de verlenging van het moederschapsverlof terug vlot te trekken. In 2008 stelde de Europese Commissie voor om de richtlijn uit 1992 te updaten. Het Europees Parlement trok de door de Commissie voorgestelde 18 weken zwangerschapsverlof op naar 20 weken. Sindsdien zit het dossier geblokkeerd bij de lidstaten.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie werk en sociale zaken, vindt dat er snel werk moet worden gemaakt van een langer moederschapsverlof op voorwaarde dat het kostenplaatje haalbaar en betaalbaar blijft: “Om onze welvaart in stand te houden, moeten meer mannen en vrouwen aan de slag gaan en blijven. We moeten maatregelen durven nemen die de arbeids- en gezinstaken beter combineerbaar maken. Een langer moederschapsverlof is zo’n maatregel. Toch moeten we realistisch zijn. Twintig weken met volledig behoud van het salaris is voor de sociale zekerheid en de overheidsbegroting een zware last. Het oorspronkelijke Commissievoorstel voor een verlenging van het moederschapsverlof tot 18 weken is haalbaarder. We dringen erop aan dat de Commissie snel een doorbraak forceert in dit dossier.”

Ook vraagt het Parlement dat in de hele EU een vaderschapsverlof van 10 dagen geldt. Vandenkendelaere: “In België hebben jonge vaders al recht op 10 dagen verlof. Door dit door te trekken op Europees niveau, helpen we alle jonge gezinnen in Europa een goede start te nemen.”