Schepen van cultuur Kris Declercq kon gisteren aankondigen dat de culturele centra in de Roeselaarse regio nog meer intergemeentelijk gaan samenwerken op vlak van programmatie & communicatie: "Cultuurminister Joke Schauvliege beloofde regionaal samenwerkingsprojecten tot 82.500 euro te subsidiëren". (*)

Joke Schauvliege: “Het is goed dat er dicht bij huis een groot aanbod bestaat, maar het is nog beter als er door samenwerking in de regio Roeselare een nog ruimer en divers palet aan cultuuractiviteiten kan worden gepresenteerd. Zeker in tijden van budgettaire krapte, kan samenwerking het beleid versterken. Daarom nam ik in het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid een subsidieregeling op die intergemeentelijke samenwerking voor de afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie ondersteunt.” 

Klik & lees het volledige persbericht van minister Schauvliege dat door de persdienst van de minister werd verspreid.

Het culturele aanbod in Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden moet hiervoor in de komende jaren (nog) beter op elkaar worden afgestemd.

Kris Declercq: "Onze regio krijgt daarvoor financiële steun van Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege CD&V). Het kabinet bevestigde gisteren de steun".

(*) Het maximaal jaarlijks subsidiebedrag bedraagt 0,33 euro per inwoner, met een maximum van 82.500 euro per intergemeentelijk samenwerkingsverband. Een voorwaarde is dat alle aangesloten gemeenten samen jaarlijks een bedrag inbrengen dat minstens gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.

SCHOOLVOORSTELLINGEN COMBINEREN IN VERSCHILLENDE GEMEENTEN

Concreet zal projectvereniging Bie de komende maanden overleg plegen met de cultuurdiensten en cultuurcentra van de verschillende gemeenten. Zo is het de bedoeling om schoolvoorstellingen te combineren in de verschillende gemeenten. 'Meer overleg moet het cultuuraanbod vooral efficiënter maken. Dat zorgt er ook voor dat de verschillende culturele instellingen niet in elkaars vaarwater zitten', aldus Hugo Verhenne van "Bie" vandaag in ‘Het Nieuwsblad

SAMENWERKING KAN VERSTERKEND WERKEN

Zo zouden kleinere gemeenten de kans krijgen om gemeenschappelijk grotere producties te lokken, maar zou het ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld bussen in te leggen vanuit de gemeenten om een bepaalde voorstelling mee te pikken. 'De samenwerking zal niet leiden tot een verschraling van het aanbod. Wel integendeel. De samenwerking moet een versterking zijn.' Zo zal er ook een gemeenschappelijke communicatie zijn om het programma in de verschillende gemeenten te verspreiden.

OVERLAPPINGEN VOORKOMEN

Ook Dirk Cornelis, directeur van De Spil in Roeselare, de grootste speler in de regio op cultureel vlak, juicht in 'Het Nieuwsblad' deze  samenwerking toe. 'Nu al proberen we overlappingen te vermijden met bijvoorbeeld De Leest in Izegem, maar door meer overleg zal dat nog gestroomlijnder verlopen. Bijvoorbeeld door niet op eenzelfde avond allebei comedy of klassieke muziek te programmeren.'

De concrete veranderingen zullen nu eerst intern worden besproken tussen de verschillende cultuurhuizen & binnen de projectvereniging Bie. Concrete wijziging zullen vermoedelijk pas zichtbaar worden vanaf het najaar 2014.  Maar alles wijst er op deze deze intergemeentelijke samenwerking de cultuurliefhebber alleen maar ten goede zal komen & het aanbod zal verrijken.

PROJECTVERENIGING BIE

Meer informatie over de projectvereniging Bie kan je vinden op hun website: www.bienet.be

De projectvereninging Bie bleef alvast niet bij de pakken zitten & zal hiervoor een nieuwe medewerker aanwerven. Voel jij je geroepen om hun team te versterken ?
Klik dan hier om deze vacature afstemming cultuuraanbod & -communicatie te bekijken