De stad Roeselare roept zoveel mogelijk mensen op om donderdag 3 oktober met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen. Door wegenwerken in de Delaerestraat – St.-Alfonsusstraat en de heraanleg van het kruispunt St.-Amandsstraat – Stationsdreef vloeien de bijhorende wegomleggingen die dag in elkaar over. Wie vlot door de stad wil, neemt beter de fiets of het openbaar vervoer.

Zowel de Delaerestraat als het kruispunt van de Sint-Amandsstraat en Stationsplein zijn donderdag afgesloten wegens werken. Er wordt heel wat file in het centrum verwacht. Schepen van Mobiliteit Griet Coppé  'Ik roep iedereen op om donderdag en vrijdag zoveel mogelijk de fiets te nemen. Zeker voor wie in het centrum van de stad moet zijn. De fiets zal het makkelijkste vervoersmiddel zijn. Anders riskeren we met z'n allen in de file te staan.'

De fiets wordt steeds meer het vervoermiddel bij uitstek om je vlot door de stad te begeven. Nieuwe fietspaden zijn aangelegd (bv. Westlaan); in heel wat eenrichtingsstraten is Beperkt Eenrichtingsverkeer ingevoerd; er wordt werk gemaakt van verkeersluwe pleinen (bv. Stationsplein); etc. Wie fietst, staat in de spitsuren niet met de auto aan te schuiven. En dat geldt zeker voor donderdag 3 oktober.

Oorzaak van het toekomstig fileleed zijn gelijktijdige werken in de Delaerestraat, waar een nieuwe toplaag gelegd wordt, en aan het kruispunt van de Sint-Amandsstraat en Stationsplein, waardoor enkele belangrijke verkeersaders tijdelijk worden doorgeknipt. 'Oorspronkelijk hadden de werken na elkaar moeten gebeuren, maar de werken aan het kruispunt aan het station kunnen twee dagen vroeger dan verwacht starten. In plaats van donderdag en vrijdag heel wat mailtjes te ontvangen met klachten over files in de stad, wil ik er een positief verhaal van maken. Daarom: een fietsdag', vertelt Coppé.

Die verschuiving in de planning zorgt wel voor een overlap van één dag, nl. 3 oktober, met de wegomleiding voor de herasfalteringswerken in Delaerestraat – St.-Alfonsusstraat (zie plannetje Delaerestraat – Sint-Alfonsusstraat). Op vrijdag 4 oktober zijn de werken in de Delaerestraat – St.-Alfonsusstraat afgerond en kan het verkeer daar weer vlot passeren.

Klik op het plannetje hierboven  om het groter te bekijken

Hoewel de stad bereikbaar blijft met de auto via de wegomleggingen, wordt toch aangeraden om donderdag 3 oktober zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen.

Na de openstelling van het nieuwe busstation op de hoek van de Beverse- en de Ardooisesteenweg is gestart met de laatste fase van de wegenwerken aan het station. Op het kruispunt van het Stationsplein en de Sint-Amandsstraat komen er verkeerslichten. Het nieuwe wegtracé op het Stationsplein tussen de Hendrik Consciencestraat en de Sint-Amandstraat wordt afgewerkt en het wegdek in de Stationsdreef, tussen de Sint-Amandsstraat en de Werverijstraat, wordt vernieuwd. Intussen is beslist om de kortparkeerzone tussen de Gas- en de Ooststraat uit te breiden tot veertig parkeerplaatsen. Om de parking te asfalteren zal ze tussen 14 en 18 oktober worden afgesloten.