Op vraag van provincieraadslid Marc Vanwalleghem gaf gedeputeerde Guido Decorte in de provincieraad een aantal mooie cijfers mee over de klasuitstappen die samen met de provincie georganiseerd worden.

De 1700 exemplaren van de nieuwe brochure ‘Juf gaan we op stap’ waarin meer info staat over klasuitstappen in de regio Zuid-West-Vlaanderen, waren op een week uitgeput”, zo liet gedeputeerde Decorte weten.

Het boekje wordt dus duidelijk gesmaakt door zowel de onderwijswereld, maar ook door de deelnemende bedrijven, musea en instellingen.

Ook het aanbod in Midden-West-Vlaanderen, onder de noemer Zoom@regio dat bestaat uit een unieke fietsexcursie, kent meer en meer succes. Dit schooljaar (2016) was net als het vorige volgeboekt. 13 verschillende scholen of ongeveer 23 klassen uit verschillende gemeenten van het West-Vlaamse hart schreven zich in.

Duidelijk uit de reacties is dat de vraag groot is om het gecommuniceerde aanbod te verruimen, zowel binnen de regio van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, als ruimer in de andere regio’s van de provincie.

De provincie bekijkt wat deze uitbreiding extra zou kosten aan personeel en communicatiebudget en wanneer dit een haalbare kaart blijkt, is ze zeker bereid het aanbod uit te breiden.

Met de opening van het Zwin komt er sowieso terug een mooi, extra aanbod bij voor de scholen.

Momenteel zijn er voor het Zwin nog geen combinatiepakketten uitgewerkt met andere bezoekerscentra in de regio, maar het is wel de bedoeling om associaties te zoeken. Heel specifiek voor de markt van de zeeklassen zal dit interessant zijn omdat zij over iets meer tijd beschikken.