CD&V Roeselare vindt dat het plan dat het stadsbestuur vandaag voorstelde een evenwichtig akkoord is geworden. De nieuwe bestuursploeg heeft een vlotte start genomen en toont hiermee goed te kunnen samenwerken in het belang van iedereen. Van de nood werd een deugd gemaakt. Essentieel is dat het schepencollege opteerde voor een moderne overheid op maat, die de zwakkeren ontziet en voldoende ruimte maakt om vrij initiatief verder te ondersteunen en te stimuleren.

CD&V Roeselare is tevreden dat het welzijn van de Roeselarenaar en kwalitatieve woon-en leefruimte prioritair staan bij het definiëren van de kerntaken door de bestuursploeg. De keuze voor een zorgbedrijf ten bate van wie het nodig heeft, een versterking van de dienstverlening en het onderhoud van de openbare ruimte en het vrijwaren van een efficiënte steun aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk zijn belangrijke hefbomen voor onze stad.

Toch beseft CD&V Roeselare dat de moeilijke situatie waarin de centrumsteden verkeren omwille van de huidige economische situatie zeer reëel is, en dat het schepencollege dus ook moeilijke beslissingen moest nemen. De partij drong er dan ook op aan moedige keuzes te durven maken in het belang van de Stad én de bevolking, en maakt zich sterk dat dit ook gerealiseerd is.

Voorzitter Klaas Keirse: “Belangrijk is dat geen extra inspanningen in de vorm van personenbelasting of onroerende voorheffing worden gevraagd aan de Roeselarenaar. Onze CD&V-mandatarissen hebben met het schepencollege terechte besparingen doordacht ingevoerd: met beter gebruik van onze infrastructuur en het beschikbaar personeel, het ruilen van een organisatorspetje naar een regie- en ondersteuningsrol en het afschaffen van overbodige uitgaves en meer intergemeentelijke samenwerking. En bij elke beleidsuitgave de vinger op de knip.”

Wat het personeelsbeleid betreft, zal CD&V Roeselare er met haar mandatarissen op toezien dat de definiëring van de kerntaken positieve resultaten heeft op de werkvloer, en dat in nauwgezette begeleiding wordt voorzien voor die mensen die afvloeien.

CD&V Roeselare vindt het belangrijk dat de Stad verder blijft investeren in mensen. De partij maakt zich sterk dat door deze belangrijke operatie het College in staat zal zijn om het bestuursakkoord tegen het jaareinde in concreet, nieuw beleid om te zetten.

“We moeten voluit werk maken van kansen voor kinderen en jonge gezinnen, het geïntegreerd ondersteunen van wie het moeilijk heeft, een gerichte stadsontwikkeling, een duurzame werk-, verkeer-en woonstad en het aanmoedigen van ondernemerschap. Op onze recente Toekomstdag hebben we daar concrete voorstellen voor uitgewerkt. We willen hierbij verder luisteren naar de ideeën van alle Roeselarenaars, zoals we beloofden in het bestuursakkoord.”

 

Klaas Keirse
Voorzitter CD&V Roeselare 

Klik hier om het plan van de stad  na te lezen