Alle kinderopvangplaatsen van het Zorgbedrijf Roeselare worden voortaan onder de naam KIDZ gebundeld in één centrale werking voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

De integratie van de diensten buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel en kinderdagverblijf 'T Zonneke van de stad in het OCMW, en later het Zorgbedrijf Roeselare, was voor het Zorgbedrijf het startschot om na te denken over hoe de kinderopvanginitiatieven nog beter op elkaar konden worden afgestemd.

Vorig jaar werden dan ook de eerste voorbereidingen getroffen om toekomstgericht werk te maken van “buurtgerichte opvangpools” binnen het Kindzorgnetwerk van het Zorgbedrijf Roeselare. Hierbij wordt de traditionele werking van de groepsopvang baby’s en peuters samengebracht met de groepsopvang voor schoolgaande kinderen, en dit op een drietal locaties in de stad: Roeselare, Rumbeke en Beveren.

Eén centrale opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Dit betekent dat groepsopvang gebundeld wordt tot één centrale werking voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Hierdoor kan een gezin naadloos doorvloeien van de opvang voor baby’s en peuters naar de opvang van schoolgaande kinderen, zonder daarvoor te moeten verhuizen naar een andere locatie of dienst. Een uniek project binnen het kinderopvanglandschap. 

Geert Depondt, OCMW-voorzitter & voorzitter van het Zorgbedrijf Roeselare: "Hierdoor kan een gezin overstappen van opvang voor baby's en peuters naar de opvang van schoolgaande kinderen, zonder daarvoor te moeten verhuizen naar een andere dienst en in de toekomst ook zonder te verhuizen naar een andere locatie."

De opvang bij onthaalouders, waarbij kinderen zowel voorschools als naschools in gezinsverband worden opgevangen, vormt een vierde mogelijkheid.

Opvangpool Rumbeke is de eerste werking die vanaf september 2016 op één fysieke locatie samengebracht wordt.

"De opvangpool Rumbeke is ook de eerste die op dezelfde fysieke locatie samengebracht zal worden", zegt Geert Depondt : "De samenvoeging is gepland voor september 2016. De stad en het Zorgbedrijf kwamen overeen om in een bijkomende bouwlaag te voorzien op de nieuwbouw van basisschool De Vlieger voor kinderdagverblijf Pinocchio."

Opvangpools bieden héél wat voordelen

Het werken in deze opvangpools heeft heel wat voordelen voor zowel de klant, de medewerker, als de organisatie:

  • Een integratie van kinderdagverblijven en de diensten buitenschoolse kinderopvang kan een aanzet geven tot het uitbouwen van een "nest- en webfunctie" voor de kinderen. Dit betekent dat ouders, net zoals bij de keuze voor een school, kunnen kiezen voor een opvangpool die de ontwikkeling van hun kind gedurende 12 jaar mee opvolgt en ondersteunt. Ouders kunnen een vertrouwensband opbouwen met de medewerkers en indien nodig kan er doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulp. De opvangpool kan ook dienen als een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen vinden om ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven, enz.


  • Voor de medewerkers zorgt een buurtgerichte opvangpool voor bijkomende mogelijkheden. Medewerkers worden toegewezen aan een opvangpool, en niet meer aan een specifiek kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Hierdoor kunnen er verschillende "shiften" gecreëerd worden, kunnen fulltime contracten aangeboden worden, kunnen gesplitste diensten worden weggewerkt, enz. Op deze manier kan werk gemaakt worden van een meer stabiele en nog aangenamere werkomgeving.


  • Daarnaast kan ook de dagelijkse werking beter op elkaar afgestemd worden, verfijnd en geoptimaliseerd op vlak van administratie en facturatie, logistieke ondersteuning, enz. Roeselare .


Alles KIDZ!

Het concept “buurtgerichte opvangpools” krijgt ook een nieuwe naam: KIDZ.

KIDZ is de naam van één gemeenschappelijke visie en missie rond opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, dit zowel voor groepsopvang als gezinsopvang. Het maakt niet uit of je kind opgevangen wordt in Beveren, Rumbeke of Roeselare.

KIDZ biedt een unieke kwaliteit die geldt voor elke opvangplaats in ons Kindzorgnetwerk in en rond de stad en:

  • Verwelkomt ieder kind, diversiteit en inclusie vinden we vanzelfsprekend.
  • Plaatst elk kind centraal, we hebben oog voor de individuele behoeften en de persoonlijke ontwikkeling, ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • Volgt je kind op met professionele medewerkers, in samenspraak met ouders
  • Biedt een warm, huiselijk opvangnestje voor je kind. • Streeft naar verbondenheid, vertrouwen en continuïteit: gekende gezichten voor je kind in elke levensfase. • Schept ruimte voor ontmoeting tussen ouders en zorgverleners, ouders onder elkaar,…
  • Werkt samen met betrokken partners. 

KIDZ bestaat uit:

Het Kindzorgnetwerk van Zorgbedrijf Roeselare KIDZ maakt deel uit van het kindzorgnetwerk van Zorgbedrijf Roeselare. Naast verschillende opvanginitiatieven biedt dit netwerk ook onderzoek en behandeling van kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen en behandeling en onderzoek van kinderen en jongeren met psycho-emotionele problemen in de diensten het Roer en De Boom.

Op deze manier biedt het Zorgbedrijf Roeselare een integrale begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en ouders bij hun ontwikkeling.

 

Met dank aan Stefaan Beel die ons de foto's bezorgde