Op 21 november 2016 nemen de kinderen van de buitenschoolse opvang KIDZ Rumbeke 3 tot 12 jaar hun intrek in een gloednieuw gebouw in de Louis Leynstraat 56.

De voorschoolse kinderopvang KIDZ Rumbeke 0 tot 3 jaar verhuist tijdens de kerstvakantie ook naar deze nieuwe locatie.

Geert Depondt: "Vanaf januari 2017 wordt op deze manier alle kinderopvang van het Zorgbedrijf Roeselare in Rumbeke tot leeftijd tot 12 jaar, samengebracht op 1 locatie."

Opvang op één locatie

De integratie van de buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel van het Zorgbedrijf Roeselare (voorheen onderdeel van Stad/OCMW), was voor het Zorgbedrijf de directe aanleiding om na te denken over hoe de kinderopvanginitiatieven nog beter op elkaar konden worden afgestemd.

OCMW-voorzitter Geert Depondt: "Het Zorgbedrijf lanceert hiertoe het concept “buurtgerichte opvangpools”. Hierbij wordt de opvang baby’s en peuters samengebracht met de opvang voor schoolgaande kinderen. Dit wordt nu met KIDZ Rumbeke gerealiseerd. Hierdoor kan een gezin naadloos doorvloeien van de opvang voor baby’s en peuters naar de opvang van schoolgaande kinderen, zonder daarvoor te moeten verhuizen naar een andere dienst of een andere locatie".

Met het realiseren van een opvangpool zetten we in op het creëren van een zorgcontinuüm voor de kinderen. Door het aanbieden van opvang op één centrale plaats kunnen we de ontwikkeling van kinderen gedurende 12 jaar mee opvolgen en ondersteunen. Hierdoor kunnen kinderen en ouders een vertrouwensband opbouwen met onze organisatie en de medewerkers. De opvangpool kan ook dienen als ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen.

Indien nodig kan er doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulp. Naast de diverse kinderopvanginitiatieven biedt het Zorgbedrijf Roeselare ook therapeutische ondersteuning voor kinderen met onder meer ontwikkelings- en gedragsstoornissen via Het Roer en De Boom. De combinatie van beide vormen van dienstverlening in een en hetzelfde kindzorgnetwerk binnen het Zorgbedrijf, maakt een tijdige en vlotte doorverwijzing binnen eenzelfde vertrouwensrelatie mogelijk.

Door het wegwerken van een fysieke opsplitsing van leeftijd kunnen we ook inzetten op een “warme” overgang. Kinderen helpen om de sprong naar de buitenschoolse opvang te maken of een rol spelen in het onthaalmoment van de scholen, zorgt voor extra aandacht voor de fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind. Zo dragen we zorg voor het welbevinden van elk kind.

Kinderopvang op maat van de scholen in Rumbeke

De kindzorgdiensten van het Zorgbedrijf willen niet enkel beide vormen van opvang samen in één gebouw organiseren en hierdoor de leeftijdsgebonden schotten wegwerken. Binnen het concept “brede school” is er namelijk ook een nauwe samenwerking met de nabijgelegen scholen. De buitenschoolse opvang is immers toegankelijk voor de kinderen van alle basisscholen van Rumbeke.

Voordeel is ook dat KIDZ Rumbeke een infrastructuur deelt met basisschool De Vlieger (kleuterturnzaal, speelplaats, mediaruimte,…) waardoor die optimaal voor verschillende doeleinden gebruikt zal worden.

De nieuwe thuis van KIDZ Rumbeke bestaat uit drie bouwlagen:

 • Niveau 0 en 1ste niveau: hoofdzakelijk opvang voor schoolgaande kinderen (3-12 jaar).
 • 2de niveau: hoofdzakelijk opvang voor baby’s en peuters (0 – 3 jaar).

Voor de inrichting van het nieuwe gebouw sloeg Zorgbedrijf Roeselare de handen in elkaar met de firma No Label om onze pedagogische visie vorm te geven. Bij de inrichting van de opvangpool werd vertrokken vanuit het pedagogisch raamwerk van Kind & Gezin. Dit vormt de basis voor de uitwerking van de opvang.

 

Een aantal speerpunten:

 • Niveau 0: Lichaam en beweging:
  Op niveau 0 is er een gedeeld gebruik van de kleuterturnzaal. Hier is modulaire inrichting het uitgangspunt (mobiele elementen, vlot opklapbaar, verplaatsbaar,..). Kinderen ontdekken er demogelijkheden van hun lichaam (kruipen, lopen, bewegen op muziek, dansen) maar er is ook eenaanbod aan groot spelmateriaal (balspel, klimrek, basket, hockey,…).

 • Niveau 1: Ik en de ander
  De opvang wil een spiegel voorhouden, verschillen in beeld brengen, kinderen leren herkennen en waarderen (familiemuur, cultuurmuur, muziek, rollenspel,…). Zo helpen we een positieve identiteit teontwikkelen. Hier staat sociale ontwikkeling en interactie voorop.

 • Niveau 1: Communicatie & expressie
  In de opvang bieden we een taalrijke omgeving aan. Kinderen genieten van prentverhalen, zang, gedichten, spelen met taal,… Maar kinderen uiten zich ook door andere expressievormen. Tekenen,bouwen, verven, kleien, dans, beweging, zingen, muziek maken, toneel,…

 • Niveau 1: Verkennen van de wereld
  In de opvang kunnen kinderen met al hun zintuigen ook de fysieke wereld exploreren en zich verstandelijk ontwikkelen. Ze ontdekken verschillende materialen (klei, zand, gevoel gras,…) endoor de verhalen in hun spel (stapelen , groeperen,…) stellen ze zich vragen over tijd, ruimte enhoeveelheden. Ze leren ook technologie ontdekken.

 • Niveau 2: Atelierwerking
  De opvang kent een aparte atelierwerking en twee verticale leefgroepen. Aansluitend is er een dakterras met het accent op groen die uitnodigt om op ontdekkingstocht te gaan.

Het resultaat toont zich in een uitdagende leefomgeving, met respect voor het eigen ritme van het kind, zijn of haar talenten, eigenheid en zin voor initiatief.

De nieuwe locatie van KIDZ Rumbeke bevindt zich in de Louis Leynstraat 56 te Rumbeke en wordt autonoom uitgebaat door Zorgbedrijf Roeselare.