Met het oog op Allerheiligen willen velen dat de grafzerken er netjes bij liggen. De komende weken krijgen veel graven dan ook een poetsbeurt. Wist je dat je als familielid of belanghebbende zelf dient in te staan voor het onderhoud van de grafzerken? Begin er best tijdig aan. De stadsdiensten neemt het algemene onderhoud van de stedelijke begraafplaatsen voor hun rekening.

Onderhoud van de graven en begraafplaats

Stad Roeselare is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van zijn begraafplaatsen. Medewerkers onderhouden de gebouwen, paden, gras en groenvoorzieningen op een milieubewuste en correcte manier. Zij worden hiervoor bijgestaan door ploegen van sociale werkplaats De Lochting VZW.

Het onderhoud van een grafzerk is geen taak van de stad en valt ten laste van de nabestaanden. Grafstenen schoonmaken is een arbeidsintensieve taak die sommige nabestaanden zelf niet meer kunnen of willen opnemen. In dat geval kan een firma die zich specialiseert in het schoonmaken van grafzerken een oplossing bieden. Een lijst met aanbieders in het Roeselaarse is te raadplegen op www.roeselare.be/onderhoud-begraafplaatsen.

Oude stedelijke begraafplaats blijft toegankelijk tijdens aanleg warmtenetten

Sedert augustus worden ondergronds buizen voor het warmtenet aangelegd. Eén van de trajecten loopt door de oude stedelijke begraafplaats. Gelijktijdig pakt de stad de heraanleg van de hoofdas op de begraafplaats aan. Daardoor is de toegang via de Blekerijstraat én via de Westlaan momenteel gesloten.

De ingang in de Groenestraat blijft tijdens de werken open én ten laatste maandag 24 oktober gaat de ingang aan de Westlaan weer open. Tijdens het Allerheiligenweekend zullen twee ingangen open zijn: Groenestraat en Westlaan. De ingang Blekerijstraat blijft nog enkele maanden gesloten.

Verkeersituatie

Bijna de helft van de Roeselaarse graven bevindt zich op de nieuwe begraafplaats in de Groenestraat. Rond Allerheiligen wordt deze plek druk bezocht en zijn enkele verkeersmaatregelen nodig. Van zaterdag 29 oktober tot en met dinsdag 1 november wordt de verkeerscirculatie aangepast. In de Groenestraat tussen de gewestweg N32 en de Piljoenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd en mag niet worden geparkeerd aan de kant van de onpare huisnummers. In de Piljoenstraat is een nieuwe parking voorzien die rechtstreeks toegang geeft tot de begraafplaats, daar kunnen 36 wagens parkeren.

Er werden dit jaar op verschillende plaatsen fietshavens voorzien, je kan dus tot dicht bij het grafveld fietsen. Zo vermijd je de drukte en de pakeerproblemen. Mensen die moeilijk te been zijn, kunnen gebruik maken van de voorziene andersvaliden parkeerplaatsen aan de ingang. Daar staan ook rolstoelen en transportkarretjes ter beschikking.

Bloemverkoop

Op 30 en 31 oktober en ook op 1 november kan je aan de ingang van de oude en nieuwe begraafplaats bloemen kopen. Ook in de Kwadestraat is een verkoop voorzien.

Waterpunten

Op de begraafplaatsen staan gieterrekken bij de waterpunten. Met een muntstuk van 2 euro kan je een gieter uit het rek ontlenen. Zo hoef je zelf niet langer flessen, emmers of bidons mee te brengen. Van 31 oktober tot en met 5 november mogen graftekens niet meer met water worden gereinigd. De wateraftappunten blijven wel bruikbaar.

Meer groene zones op begraafplaatsen

De afgelopen jaren werden heel wat graftekens weggenomen om plaats te maken voor bijkomend groen, bodembedekkers en struiken…, forse investeringen om op de begraafplaatsen de belevingswaarde te verhogen en bijkomende functies te versterken.

Aan grafmonumenten die in aanmerking komen om weg te nemen, wordt een aanplakking aangebracht om nabestaanden op te hoogte te brengen. Opnieuw zal aan een 200-tal grafmonumenten zo’n aanplakking aangebracht worden. Het wegnemen zelf zal gefaseerd gebeuren door onze eigen medewerkers.

De voorbije jaren kregen nabestaanden bij het verstrijken van de vergunningstermijn de kans om hun concessie te hernieuwen en verder te onderhouden. Deze mededeling werd twee keer aan het graf aangebracht en aan de ingang van de begraafplaatsen. Concessies waarvan de termijn in 2016 ten einde loopt, kunnen uiteraard nog steeds een velenging aanvragen.

Een nieuw kinderveld voor iedere begraafplaats

Ook op de begraafplaatsen Zilverberg en Beitem werden nieuwe kinderbegraafplaatsen gerealiseerd. Zo heeft nu iedere deelgemeente een nieuw kinderveld. Er werd uitgegaan van het idee dat een begraafplaats voor kinderen, meer nog dan een gewone begraafplaats, een sereen, intiem plekje moet zijn waar nabestaanden zich kunnen afzonderen. Het moet echter ook een ankerpunt zijn binnen de bestaande begraafplaats waar elke bezoeker in stilte kan van genieten.

Groene eilanden zorgen voor rust en zachtheid. De tussenruimtes kunnen gebruikt worden bij een ceremonie, zodat voldoende nabestaanden kunnen plaatsnemen in de omgeving van het graf. De hazelaars zorgen voor geborgenheid, ze vormen als het ware een dak boven de graven. Er werd bewust gekozen voor een lage wintergroene band als rand die voor inkapseling van het geheel zorgt.

Wegnemen bloemen
De traditie om overleden familieleden en vrienden begin november te herdenken, zorgt elk jaar voor een kleurenpracht van bloemstukken en -potten op de Roeselaarse begraafplaatsen. Jammer genoeg verwelken een aantal planten na een tijdje. De bloemstukken en bloempotten met natuurlijke bloemen die ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen geplaatst werden zullen verwijderd worden. Wil jij als nabestaande de bloemen recupereren? Zorg dan dat je ze meeneemt vóór 1 december. Op 1,2, 5, en 6 december zullen alle bloemen en bloemstukken door de stadsdiensten worden weggenomen. De schaaltjes en sierpotten worden op het graf teruggeplaatst en in januari verwijderd.