Een fabriek en een kerk, dat gaat toch niet samen? Toch is het zo. De wet voorziet dat het onderhoud van het kerkgebouw en het verzorgen van wat bij de eredienst
komt kijken, wordt geregeld door een groep vrijwilligers van die parochie samen met hun pastoor. Alle ontvangsten en uitgaven worden genoteerd en wat tekort is, wordt bijgepast vanuit de stadskas met een toelage aan de kerkfabriek. Dit is wettelijk zo geregeld.

We vragen de kerkfabrieken zuinig te zijn en waar het kan samen te werken om kosten te besparen. De gemeenteraad gaf een positief advies over de ingediende rekeningen. Nu
zal het bisdom en de overheid alles nog eens nauwgezet controleren en goedkeuren.

Kerkfabrieken? Een zuinig en toekomstgericht beheer.

Het patrimonium: respect voor de zingeving die vanuit deze gebouwen straalt. Extra: zorg voor ons erfgoed. En de toekomst van onze kerken? In overleg met deken en
parochies. Zo beslist het Bisdom de St.-Amandskerk te sluiten en te ontwijden. Een voorzet: het Wielermuseum krijgt onderdak in de St. Amandskerk tijdens
de renovatiewerken aan het Arsenaal.

En de toekomst van onze kerken? Laat uw bekommernissen weten en doe voorstellen.