De Roeselaarse Kattenstraat wordt in het najaar omgevormd tot de allereerste fietsstraat in onze stad. Deze straat -in het centrum van de stad- wordt massaal gebruikt door de fietsende schooljeugd. Daarom wordt ze heringericht zodat de fietser er 'koning' is. De auto wordt er onttroond, maar blijft er wel welkom. Al moeten automobilisten zich houden aan een maximum snelheid van 30 kilometer per uur en altijd de fietser laten voorgaan.

Vier jaar nadat Gent als eerste stad in België een fietsstraat aanlegde, kiest Roeselare nu ook voor dit nieuwe concept. De Kattenstraat, tussen de Désiré Merghaertstraat en het Noordhofpark, wordt hiertoe volledig heringericht. Het ontwerp wordt maandag a.s. voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer veiligheid voor de Schoolgaande jeugd

"De Kattenstraat wordt, zeker 's morgens en 's avonds, overspoeld door de fietsende schoolgaande jeugd", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Griet Coppé. "We willen hen meer comfort en veiligheid bieden, maar tegelijkertijd de auto niet verbannen. De Kattenstraat blijft dus een tweerichtingsstraat met parkeermogelijkheid."
   
Het ontwerp werd deze week op de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit voorgesteld.

Griet Coppé: "De Kattenstraat zal met het nieuwe concept 3 meter breder worden van de Désiré Merghaertstraat tot en met het Noordhofpark. De stad heeft het rooilijnplan aangepast bij de nieuwe ontwikkeling van het Laere en de Mandel en 3 meter gratis grondafstand gevraagd om de Kattenstraat breder aan te leggen".

Tim Kowlier van Studiebureau Demey vertelt in Het Laatste Nieuws: "In een fietsstraat is de fietser de dominante weggebruiker. Auto's zijn er welkom maar moeten zich houden aan een maximum snelheid van 30 kilometer per uur en achter de fietsers blijven. In steden waar er op vandaag al fietsstraten zijn, werd veelal het volledige wegdek van de betreffende straten rood gekleurd. Wij vragen ons af hoe proper dit nog zal zijn binnen enkele jaren en kiezen voor een ander concept.

De Kattenstraat krijgt twee stroken asfalt met in het midden een rood gekleurde strook van cementbeton met een ingeprente structuur. Die strook is overrijdbaar door bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten, maar nodigt de automobilisten niet uit om deze te dwarsen en zo fietsers over te steken. De parkeerstroken, met groenaccenten, worden geschrankt aangelegd om de snelheid van de auto's te temperen en ook het kruispunt van de Kattenstraat en de Désiré Merghaertstraat wordt heringericht met een snelheidsremmend plateau.


Er komt aan weerszijden van de rijweg een voetpad. Al zal dit aan de kant van het inbreidingsproject Het Laere, rekening houdend met mogelijke schade door de grote werken die er nog moeten gebeuren, nog niet in z'n definitieve toestand worden aangelegd.