Schepen José Debels laat weten dat in het voorjaar van 2014  de ‘Trofeeën voor sportverdienste 2013’ in Roeselare worden uitgereikt door het stadsbestuur. Kandidaturen mogen nu reeds ingediend worden.

Jaarlijks worden twee trofeeën voor sportverdienste uitgereikt. Hiermee worden een Roeselaarse sportman of sportvrouw en een Roeselaarse sportploeg die tijdens het kalenderjaar 2013 een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben, in de kijker gezet.

De kandidaturen voor de Trofee voor Sportverdienste 2013 moeten vóór 6 januari 2014 worden bezorgd aan de Sportdienst, Zuidstraat 3, 8800 Roeselare.
De toekenning van de Trofeeën voor sportverdienste is verbonden aan een aantal voorwaarden:

Algemene voorwaarden
:

  • De club waartoe de ploeg behoort, moet in Roeselare gevestigd zijn.
  • Een individuele sporter moet zijn hoofdverblijfplaats in Roeselare hebben en er ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op het ogenblik van de vermelde prestaties.
  • De onderwijsinstelling waartoe de schoolploeg behoort, moet met haar zetel te Roeselare gevestigd zijn.

Erkenningsvoorwaarden:

  • De sport moet voorkomen op de lijst van erkende sportdisciplines zoals aanvaard door het Bloso.

Het volledige reglement en het formulier voor de kandidatuurstelling kan je via www.roeselare.be of bij de Sportdienst vinden.