Voorkomen beter dan genezen. CD&V roept op om strijd tegen alcohol inzake jongeren opnieuw te hervatten

Uit het eerste grootschalige onderzoek van het Oost-Vlaamse drugpreventienetwerk Drugpunt en VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en drugs, blijkt dat tieners steeds vroeger beginnen met het drinken van alcohol. Als ze tussen 12 en 15 jaar zijn, geeft al de helft toe dat ze meestal of altijd indrinken. Bij jongeren tussen 16 en 26 doet 70 procent het meestal of altijd. Ze kopen de drank aan in supermarkten of nachtwinkels. Als ze jonger zijn dan 16 en dus eigenlijk nog geen alcohol mogen kopen, is de nachtwinkel het populairst. Op die leeftijd halen zes op tien daar de sterke drank en vier op tien gaan er om pils. CD&V-Kamerlid en specialiste Volksgezondheid voor haar partij Nathalie Muyllle ziet zich in de cijfers gesterkt om het alcoholplan van CD&V van onder het stof te halen. Onder het mom “voorkomen is beter dan genezen” lanceerde Muylle in 2016 drie maatregelen met een sterk ontradend karakter. Ze roept de coalitiepartners op om hier samen werk van te maken.

Nathalie Muylle: “In eerste instantie willen we de ongecontroleerde toegang tot (sterke) drank beperken. Ten tweede pleiten we voor een volledig reclameverbod ten aanzien van minderjarigen. Tot slot benadrukken we ook het belang van de erkenning van de medische behandeling van alcoholverslaafden.”, verduidelijkt Muylle. “Zowel de gemeenschappen als de federale overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, zoals het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ook vraagt. Het moment is er gekomen om het debat opnieuw aan te gaan..”.

1. Moeilijkere toegang tot sterke drank

“De toegang tot alcoholhoudende dranken is in ons land bijzonder eenvoudig. Op quasi elk uur van de dag kan men alcohol aankopen door het hoge aantal verkooppunten.”, verklaart de CD&V-politica.

Verder vragen we ons af waarom automobilisten sterke drank in tankstations moeten kunnen kopen? CD&V pleit daarom voor een verbod op de verkoop van sterke drank tussen 22u00 en 07u00 in nachtwinkels, tankstations en verkooppunten langs autosnelwegen. Onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland gingen ons reeds voor.

Verder stellen we ook een verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten voor.

“We stellen vast dat dergelijke automaten niet enkel bier maar ook alcoholpops en sterke dranken aanbieden. Bovendien staan deze automaten strategisch opgesteld in de buurt van scholen, supermarkten en stations, plekken waar veel jongeren samentroepen.”, zegt Muylle. Ze gaat verder: “Sinds 1983 is de verkoop van sterke drank onder de 18 jaar verboden. Maar wat baat deze wetgeving als je in veel van die automaten zelfs als 12-jarige bier of sterke drank kan kopen?”.

De twee bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat mensen minder snel aangezet worden tot ‘geheim en impulsief’ drinkgedrag.

“Is het niet beter dat onze jeugd – als ze dat wenst– iets drinkt op café, op restaurant of op een fuif, waar toch nog een vorm van sociale controle is? Vergeet niet dat het brein van een jongere nog steeds in volle ontwikkeling is en dat een teveel aan alcohol nefaste gevolgen heeft.”, vraagt Muylle zich af.

2. Minderjarigen niet blootstellen aan reclame voor alcohol

In België is de controle van reclame en marketing over alcohol aangewezen op een zelfregulerende gedragscode van de sector. Deze convenant is gestoeld op een aantal lovenswaardige principes: zo mag reclame voor alcohol bijvoorbeeld niet gericht zijn op minderjarigen en is dergelijke reclame verboden vijf minuten voor en na een uitzending gericht op jongeren. Deze bepaling wordt door de Jury voor Ethische Praktijk (JEP) restrictief geïnterpreteerd. Zo mag er bijvoorbeeld wél reclame gemaakt worden voor en na programma’s die een ‘breed publiek’ aanspreken, zoals The Voice of K3: De droom gaat verder. Nochtans trekken deze programma’s ook heel wat minderjarigen aan.

Daarenboven zijn de huidige mogelijkheden om inbreuken op de convenant aan te pakken ruim onvoldoende en niet efficiënt. “

CD&V wil daarom de bestaande convenant, afgesloten in 2012 tussen de sector, consumentenorganisaties en de overheid, wettelijk verankeren en een sanctiemechanisme voorzien.”, stelt Muylle voor.

3. Terugbetaling behandelingssessie bij problematisch alcoholgebruik

Financieel mag er geen drempel zijn om mensen kwalitatieve hulp aan te bieden. Zoals in het kader van rookstopbegeleidingssessies bij de tabakoloog worden terugbetaald, pleiten wij tevens voor een gerichte terugbetaling van de behandeling bij een psycholoog of therapeut gespecialiseerd in problematisch alcoholgebruik.

“Het Zomerakkoord maakt vanaf 2018 jaarlijks 22,5 miljoen € vrij om een eerste stap te zetten naar die toegankelijke psychologische zorg. We hopen dat mensen met alcoholproblemen ook in aanmerking komen voor een terugbetaling. Die beslissing wordt op korte termijn genomen.”, besluit het West-Vlaams parlementslid.

  • Volksgezondheid
  • Gezondheid & welzijn