“Een absolute ramp, de botte bijl, woordbreuk, in de solden gezet, koele rekenkunde, en ga zo maar verder ,…”. Deze week lazen we harde woorden afkomstig uit de mond van een zachte sector, met name de kinderpsychiatrie.

De beslissing om stevig te snoeien in de financiering van de dagopvang binnen deze sector, zette kwaad bloed bij de talrijke organisaties en hulpverleners op het veld. De pil smaakt extra bitter omdat de beslissing om te besparen op personeel ook nog eens eenzijdig werd opgelegd, zonder enige dialoog met de sector.

CD&V-Kamerlid en gezondheidsexperte Nathalie Muylle stelde tijdens de plenaire vergadering in de Kamer deze eenzijdige beslissing aan de kaak. “Cijfers bewijzen dat de helft van alle psychische problemen in een later stadium ontstaan voor de leeftijd van 14 jaar. 75 % kent een oorsprong voor de leeftijd van 25 jaar. Wetenschappelijk ‘evidence based’ onderzoek toont bovendien aan dat onze dagopvang ontzettend succesvol is om deze kwetsbare jongeren te begeleiden en zo problemen op latere leeftijd te voorkomen.”, stak Muylle van wal. “Met die goede resultaten in het achterhoofd, is het moeilijk uit te leggen aan de sector en alle betrokken gezinnen waarom er dan plotsklaps minder hulpverleners klaar zullen staan om deze jongeren te begeleiden in een moeilijke periode.”, klonk het verder.

Dat de beslissing bovendien eenzijdig werd genomen en in tegenspraak is met een advies van Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, vond de CD&V-politica een jammere werkwijze. Ze vroeg de minister om duidelijkheid te verschaffen over haar KB en over haar eventuele intentie om deze harde besparingsmaatregel te temperen en bij te sturen.

Bevoegd minister De Block herhaalde dat er nog nooit zoveel werd geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg dan tijdens deze regering. Ze sprak ook de ambitie uit om bestaande wachtlijsten weg te werken  en extra bedden te creëren. Muylle verwees in haar repliek naar het KB dat toch enigszins verder lijkt te gaan dan wat de minister vandaag antwoordde. “Ik hoop dat vandaag een startpunt kan zijn van een nieuwe dialoog en overleg met de sector om zo het KB bij te sturen. De bestaande middelen moeten ten goede komen van de geestelijke gezondheid. Dit is geen dossier om politieke spelletjes over te spelen.”, besloot Muylle.