Tijdens de gemeenteraad van 31/05 verwoordde fractieleider Stefaan Van Coillie de onrust die leeft bij jongeren. Zij vrezen dat hun vaccinatieprik zal vallen tijdens hun examens of jeugdkamp. De jeugd heeft het moeilijk het laatste jaar door alle coronarestricties en Stefaan vroeg welke oplossing hiervoor mogelijk is. Burgemeester Kris Declercq erkent de bezorgdheid maar er zijn mogelijkheden.

“Als we de huidige tijdlijn van de vaccinaties bekijken, dan komt de leeftijdscategorie 18-25 jaar normaal aan bod eind juni en in juli. Dit zorgt voor onrust bij de jongeren.”, aldus Stefaan Vancoillie.

“Ten eerste, en dit zeker voor de 20jarigen, bestaat de mogelijkheid dat ze hun 1ste vaccin krijgen in volle examenperiode. Daarbij is er de mogelijkheid van nevenwerkingen en dit is natuurlijk nefast in deze belangrijke periode van hun leven.

Ten tweede is een deel van deze jongeren actief in de leiding van een jeugdbeweging of gaan ze mee als monitor op kamp. Zo bestaat de kans dat een deel van de leiding het kamp moet verlaten. Ook dit roept vragen op.”

Burgemeester Kris Declercq erkent de bezorgdheid. “Er zijn mogelijkheden om pragmatisch naar een oplossing te zoeken. De hogescholen en universiteiten maakten de afspraak dat het examen verplaatst kan worden als het valt op de dag van je vaccinatie. Daarnaast is er uitstel mogelijk binnen de geldigheidsduur (30 dagen) van je vaccinatiecode in functie van de beschikbare voorraden. Het beste is contact opnemen met het vaccinatiecentrum.”

Stefaan is tevreden met het antwoord en is overtuigd dat, mede door de goede werking van het vaccinatiecentrum Roeselare, dit de jongeren kan gerust stellen.

Ook JONG CD&V Roeselare is blij dat deze bezorgdheid op de agenda werd geplaatst. Studenten Marie en Jules Debruyne, Emiel Davidts en Lucas Vandenbussche kijken alvast uit naar hun eerste prik: “Door je te laten vaccineren kunnen we terug naar het normalere leven. We hopen dat het volgende schooljaar een beetje meer zoals vroeger kan zijn!”

“We roepen dan ook alle roeselaarse jongeren op om zich zeker te laten vaccineren. De mogelijkheid om je afspraak te verschuiven omwille van examens of jeugdkampen kan enkel maar een goede zaak zijn”, aldus Stephanie Davidts, voorzitter van Jong CD&V.