Afgelopen zaterdag trok JONGCD&V Roeselare op denkdag naar Brussel. Naast een meeting met nationaal jongerenvoorzitter Pieter Marechal en een bezoek aan het Vlaams Parlement, stond er ook een lunch met Rik Torfs op het programma. Niet de Monk, maar de Marollen vormden het decor voor deze ontmoeting.

 

Thema’s van het gesprek waren de ‘no go’-zones in Roeselare, alsook de brede visie op het stedenbeleid. De jongeren schuwden daarbij de kritische vragen niet. Rik Torfs ging naar huis met het boek ‘Roeselare bekent’, voor een verdere kennismaking met onze stad.

 

Ondertussen kuierde de gemotiveerde groep christendemocraten ook langs ‘Kapellekerk’, een verlaten station en onbruikbaar stukje grond in het midden van de stad. Deze ruimte werd toevertrouwd aan de creatieve handen van de jeugd. “Als jonge Roeselarenaars dromen we van een place-to-be waar jongeren zich ten volle kunnen uitleven”, klonk het enthousiast.

 

Fight for your right to party

 

Momenteel engageert JONGCD&V zich voor een duurzaam fuifbeleid in Roeselare. In het kader hiervan houdt de groep aanstaande zondag een rondetafelgesprek met verschillende jeugdbewegingen en organisatoren. “Hiermee willen we het gebrek aan een fuifzaal, de grote kater van vele Roeselaarse jongeren, terug op de kaart zetten”, aldus de voorzitter. Wordt vervolgd!