De nationale veiligheidsraad heeft de goedkeuring gegeven om stille plaatsen om te studeren terug te organiseren. Jong CD&V Roeselare vraagt dat de stad snel initiatief neemt om ruimtes open te stellen voor de Roeselaarse jongeren, die in volle voorbereiding zitten voor hun examens.
 
De coronacrisis heeft een enorme impact op het leven van studenten. Velen zitten al weken thuis want lessen zijn al enige tijd opgeschort. Ook kotstudenten verblijven thuis bij hun ouders. Voor veel leerlingen, zeker uit kwetsbare thuissituaties, is het niet gemakkelijk om zich op een rustige manier voor te bereiden. Het is daarom belangrijk om de jeugd zo veel mogelijk te ondersteunen in voorbereiding voor hun examens, mits de inachtname van de veiligheidsmaatregelen.
 
Om wat meer ademruimte te bieden, vraagt Jong CD&V dan ook om openbare ruimtes terug open te stellen voor studerende jeugd. Voorzitter Stephanie Davidts: “Ik studeerde tijdens mijn studies ook altijd in groep, dat werkte heel motiverend. Samen studeren zorgt ervoor dat je een strakker ritme kan aanhouden en anderen zien studeren werkt bevorderend. Normaal worden tijdens deze periode de gemeenteraadszaal en ARhus opengesteld voor studenten. Tot op vandaag kon dit helaas niet vanwege de coronamaatregelen. We zijn dan ook blij dat de veiligheidsraad de goedkeuring gaf om samen studeren terug te organiseren.” Het voorstel kwam onder meer op tafel te liggen door Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene.
 
“Met Jong CD&V vragen we dat de stad zo snel mogelijk bekijkt wat de mogelijkheden zijn om dit te organiseren. We willen dat die organisatie zeker verloopt volgens de veiligheidsmaatregelen: werken op afspraak en een organisatie met respect voor social distance”, aldus Jong CD&V bestuurslid Thomas Witdouck, die ook leerkracht is. “Niet alleen studenten uit het hoger onderwijs, maar ook leerlingen uit het middelbaar verdienen een rustige studeerplek”.
 
Ook Marie en Jules Debruyne ondervinden aan den lijve de impact van de coronacrisis op hun studies. Jules studeert landmeetkunde en is in volle voorbereiding voor zijn examens in juni. “Normaal studeerde ik altijd met enkele vrienden in de gemeenteraadszaal, en dit mis ik wel. Ik dacht eraan om misschien toch naar Gent te gaan om te studeren, maar ik zou liever in Roeselare blijven. Als er terug studeerlocaties open gaan, zou dit mij en mijn vrienden toch enorm helpen!”. Marie studeert dit jaar normaal gezien af als leerkracht, en doet nu haar stage in volle coronatijden: “ik had me mijn stage toch iets anders voorgesteld, maar ik ben blij dat ik mijn stage toch kan doen”
 

  • Onderwijs