Jong CD&V Roeselare reikt donderdag 21 november om 18u30 voor het eerst een Oranje Duim uit aan ‘Younited Roeselare’, voorheen bekend als de Belgian Homeless Cup. Met de Oranje duim wil Jong CD&V Roeselare verenigingen, personen of initiatieven die een warm hart hebben voor onze stad extra in de kijker zetten en een duwtje in de rug geven.

Bij Younited Roeselare* krijgen mensen met een kwetsbaarheid op verschillende levensdomeinen de kans om deel te nemen aan een sociaal sportieve voetbalcompetitie.

Coördinator Nathalie Maertens: “Onze spelers en supporters zijn experten in het dagelijks overleven.  Vanuit Younited Belgium werd door deze naamsverandering resoluut gekozen om te vertrekken vanuit de kracht die mensen in zich hebben, in plaats van hen te benoemen met de problematiek waarmee ze worden geïdentificeerd.  Onze deelnemers strijden tegen de kwetsbaarheid waarmee zij geconfronteerd worden en dit op vlak van huisvesting, psychische en fysieke gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. We geloven onvoorwaardelijk in onze spelers en supporters en zijn er van overtuigd dat door het middel voetbal, het inzetten van de talenten en mogelijkheden van onze deelnemers zij door de kracht van deze universele sport een re-integratieproces kunnen opstarten.  Dit traject kan van sociale of professionele aard zijn, bv de brug leggen naar hulpverlening, het krijgen van een positiever zelfbeeld, een start van een tewerkstellingstraject, …. Door de deelname aan de wekelijkse trainingen en toernooien boeken onze deelnemers bovendien ook vooruitgang op fysiek vlak.

 “We willen naast de symbolische Oranje Duim ook heel concreet iets doen voor Younited Roeselare,” verduidelijkt Stephanie Davidts, voorzitter van Jong CD&V, “zo bekwam Thomas Witdouck een overeenkomst met  Sportline Roeselare om een waardebon voor sportartikelen te schenken aan Younited Roeselare.” Thomas is alvast enthousiast: “Vanavond trainen we ook mee met de spelers.”

Het feit dat net de jongeren van CD&V de prijs geven is voor voorzitter Sander Braeye een opsteker. Het toont aan dat de jongeren wel degelijk een warm hart hebben en tonen daarmee dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij heeft.

“Armoede is ook in een stad als Roeselare voor velen een harde realiteit. Ik ben dan ook supporter van het eerste uur omdat de kracht van het verhaal net in het verbindende zit. ‘Oltegoare’ op zijn Roeselaars.” Aldus Bart Wenes schepen en voorzitter van het Bijzonder comité Sociale Dienst en van het zorgbedrijf Motena in Roeselare. 

* Younited Roeselare is een samenwerkingsverband tussen Stad & Welzijnshuis Roeselare, CAW Centraal West Vlaanderen, VZW Onze Kinderen, VZW ‘t Hope, Buurtsport Roeselare en KSV Roeselare.  De trainingen worden verzorgd door Buurtsport Roeselare. De straathoekwerkers en outreachers van het Welzijnshuis en VZW Onze Kinderen staan in voor de sociale begeleiding tijdens de trainingen en de individuele opvolging van onze spelers en supporters.  KSV Roeselare verzekert ons van de nodige uitrusting en materiële ondersteuning. De samenwerking tussen sociale en private partners zorgt ook dat een werking zoals Younited Roeselare een breder draagvlak krijgt én dat personen die te maken hebben met bijzondere kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen zich opnieuw in verbinding kunnen stellen met dat breder draagvlak en de ruimere samenleving.

De trainingen gaan wekelijks op donderdag door op het Kerelsplein.  Ze vangen aan om 18h30. We eindigen om 19h30 waarna nog een broodmaaltijd wordt aangeboden aan onze deelnemers. 

  • OCMW-welzijn
  • Sport