Tijdens het voorjaar van 2012 durfde Roeselare te dromen over hoe de stad en haar bewoners er zouden uitzien in 2030. JONGCD&V Roeselare schaarde zich volledig achter dit project, des te meer omdat in 2030 haar leden late dertigers of prille veertigers zullen zijn. Dat is de leeftijd om met partner en kindjes in Roeselare te wonen, te werken en te genieten van alles wat de stad te bieden heeft. JONGCD&V Roeselare had in het bijzonder de ambitie om een volwaardige visie voor 2030 uit te schrijven. De "Nota 2030" is een visietekst voor de stad die als het ware enerzijds als gids voor de toekomst kan gehanteerd worden, en anderzijds mee in een tijdcapsule zou kunnen gestopt worden om deze in 2030 dan opnieuw te openen. De toekomst van onze stad en onze ontplooiing binnen die stad zijn ons zeer dierbaar, en dat pogen we met deze nota aan te tonen - met voorstellen de ene al dromiger dan de andere, maar telkens met zin voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid.