Ieder jaar worden jobstudenten ingeschakeld bij diverse stadsdiensten in Roeselare; je kan je als kandidaat inschrijven tot 15 maart 2014.

Hieronder lees je er meer over.


Wie komt in aanmerking voor een vakantiejob?

  • Je bent minstens 18 jaar oud op het moment van de indiensttreding.
  • Kandidaturen worden tijdig ingediend (d.i. voor 15 maart 2013 ). Kandidaturen worden ingediend via de inschrijfmodule op deze website. Enkel de kandidaturen die tegen die datum ingediend werden komen in aanmerking voor een aanstelling als jobstudent.
  • Kandidaten die de volledige periode beschikbaar zijn genieten de voorkeur. Die regel is niet van toepassing voor de speelpleinwerking of voor een vakantiejob in de maand september. Indien de kandidaat, na het indienen van de kandidatenfiche, de opgegeven periode niet langer beschikbaar is, meldt hij/zij dit aan het departement personeel en organisatie.
  • Kandidaten worden geselecteerd volgens het bezitten van de nodige kwalificaties of getuigenschriften. 
  • Kandidaten worden geëvalueerd op basis van vorige vakantiejobs. Wie vorig jaar een negatieve evaluatie kreeg komt dit jaar niet in aanmerking voor een vakantiejob op dezelfde plaats.
  • Slechts in uitzonderlijke situaties wordt van bovenvermelde selectiecriteria afgeweken d.i. als bepaalde vaardigheden vereist zijn voor de functie of als de continuïteit van de dienst in het gedrang komt.

Jezelf kandidaat stellen voor een vakantiejob bij de stad

Je kan je kandidaat stellen via de kandidatenfiche op:
http://www.roeselare.be/werken/werkenbijdestad/jobstudenten/kandidatenfiche.asp


Locaties jobstudent :

Animator speelpleinwerkingen

Kleuters, 7-11 jarigen, plussers of speelpleinwerking in de buurt.
Jouw taak bestaat uit het organiseren en begeleiden van activiteiten voor de gekozen leeftijdsgroep. Daarnaast ben je ook actief betrokken bij de vrije keuze van de kinderen uit het open speelaanbod. Je bent een creatief speelbeest en kan goed omgaan met de gekozen leeftijdsgroep. Hiervoor moet je een attest ‘Animator in het jeugdwerk’ hebben of moet je 2 jaar ervaring hebben in het ruime jeugdwerk.

Hoofdanimator speelpleinwerkingen

Kleuters, 7-11 jarigen of speelpleinwerking in de buurt.
Jouw takenpakket bestaat uit het opmaken van de weekplanning, opvolgen van moni’s, grote en kleine problemen oplossen. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, kan goed organiseren en leiding geven, je hebt bij voorkeur een attest ‘Hoofdanimator in het jeugdwerk’ of voldoende relevante ervaring.

Hoofdanimator activiteiten

Kleuters, lagere schoolkinderen en tieners.
Jouw taak bestaat uit het voorbereiden en begeleiden van de activiteiten. Je brieft de vrijwilligers, je zet de activiteit klaar en bent het aanspreekpunt voor ouders. Met een team van beroepskrachten en jobstudenten draag je de werking. Samen verdelen we de verschillende activiteiten.
Je kan zelfstandig werken, bent creatief, je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, neemt de leiding en kan goed omgaan met kinderen.

Hoofdanimator kampen

Kleuters, lagere schoolkinderen.
Jouw taak bestaat uit het voorbereiden en begeleiden van het kamp. Je stelt een weekplanning op. Je brieft de vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers zet je het materiaal voor het kamp klaar. Je bent het aanspreekpunt voor de ouders, de beroepskracht en de vrijwilligers. Met een team van vrijwilligers draag je de werking.
Je kan zelfstandig werken, bent creatief, je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, neemt de leiding en kan goed omgaan met kinderen. Je beschikt bovendien over een rijbewijs.


Jeugddienst-ondersteuning


EHBO

Tijdens de speelpleinwerking staat altijd iemand paraat voor de kleine en grote ‘accidentjes’. Hij of zij houdt het EHBO-lokaal proper en overzichtelijk, houdt de medicatie van kinderen bij, enz.  Je hebt bij voorkeur een EHBO-brevet of relevante ervaring. Een attest animator in het jeugdwerk is een pluspunt.

Administratie

Jouw hoofdtaak is het vervullen van de onthaalfunctie op het speelplein, het verwerken van de inschrijvingen. Je bent stipt, nauwkeurig en kan goed overweg met een pc. Een attest animator in het jeugdwerk is een pluspunt.

Logistiek alle werkingen

Jouw hoofdtaak is het klaarzetten van materiaal, uitvoeren van kleine herstellingen, vervoeren van materialen en onderhoud van het sanitair en de lokalen. Je kan zelfstandig werken, bent technisch aangelegd en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Onderhoud site Kerelsplein

Je staat in voor het onderhoud (lokalen, toiletten,...).

BABBELOE

Jouw takenpakket bestaat uit het opmaken van de planning, opvolgen van moni’s, ouders en kinderen. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, kan goed organiseren en leiding geven. Je hebt bij voorkeur ervaring met de Babbeloe-werking.
Hiervoor moet je een attest ‘Animator in het jeugdwerk’ of hoger hebben of moet je 2 jaar ervaring hebben in het ruime jeugdwerk. Je hebt ook ervaring met het werken met kinderen en tieners met een beperking.

Medewerker sporthal Schiervelde

We zoeken gemotiveerde mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en die over een aantal administratieve vaardigheden beschikken. Je zet materialen klaar voor de sportkampen, je helpt mee met de schoonmaak en je voert een aantal administratieve taken uit.

Zwembad

Je staat in voor de veiligheid van de bezoekers van het Spillebad en je staat in voor een kwaliteitsvolle/ hygiënische zwembadinfrastructuur.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een hoger reddersbrevet en een geldig bijscholingsattest hebben (jaarlijks te hernieuwen).


Alle info op:

http://www.roeselare.be/werken/werkenbijdestad/jobstudenten/locatiesjobstudenten.asp
 


Student@work
 
Student@work - 50days is een onlinetoepassing waarmee je kunt checken hoeveel dagen je nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. Op een studentenjob betalen jij en je werkgever minder sociale bijdragen. Dat maakt van werken als jobstudent een interessante manier om geld te verdienen.

Maar het aantal dagen dat je tegen verminderde sociale bijdragen mag werken, is beperkt. Je krijgt van de overheid per kalenderjaar een pakket van 50 dagen: je 'contingent'. Werk je meer, dan worden de sociale bijdragen weer hoger.

Student@work - 50days helpt je in de gaten te houden hoeveel dagen studentenarbeid je nog kunt doen tegen verminderde sociale bijdragen - en voorkomt zo dat je je contingent van 50 dagen overschrijdt. Je kan ook een attest maken voor je werkgever om aan te tonen hoeveel dagen je bij ons nog in dienst mag zijn zonder het contigent van 50 dagen te overschrijden.

Op de site van student@work-50 kan je terugvinden hoe het allemaal werkt. (Dit kan o.a. door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen. Een elektronische kaartlezer is hiervoor niet nodig).

Wij vragen uitdrukkelijk een attest aan ons te bezorgen voor je aanstelling. Dit kan door ons een attest te bezorgen of ons de toegangscode van je studentatwork door te geven.


Contactpersoon in het stadhuis is :
Vandevelde Cindy
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare
cvandevelde@roeselare.be
051 26 24 19